U nedjelju, 1.prosinca 2013. održan je ispit za polaznike opće planinarske škole koju je logistički organiziralo HPD Lipa iz Lipika a vodili predavači Slavonskog planinarskog saveza. 

Ispitu je pristupilo 26 polaznika škole, većinom iz HPD Lipa Lipik ali i susjedi iz PD Psunj Pakrac te jedan član HPD Dirov brijeg iz Vinkovaca.

 Svi su se dobro pripremili, pisanje testa i usmena provjera im nisu predstavljali problem pa su i zaslužili svoje diplome. Škola je organizirana prema programu za HPS-a, predavanja su održana u Lipiku tijekom dva vikenda a završne vježbe i ispit u planinarskom domu Omanovac.

Upravni odbor Slavonskog planinarskog saveza
Otmar Tosenberger – predsjednik