Nakon uspješno održanog prvog tečaja u 2017. godini, pozivamo one koji nisu imali mogućnosti i prilike da se prijave ove godine. 

Obavijestite o tome svoje članove i prijatelje iz drugih slavonskih planianrskih društava za koje mislite da bi mogli biti zaintresirani.

Važno je naglasiti da je rok za prijavu kratak i da je broj polaznika limitiran radi kvalitete rada.

Tečaj će se održati samo ako bude dovoljno zainteresiranih a u suprotnom se odgađa za iduću sezonu/godinu.

Sve potrebne informacije i kontakt u priloženom pozivu.