Na zadnjoj Skupštini Slavonskog planinarskog saveza (7.3.2015.) donešene su neke odluke vezane uz organizaciju i obilaženje SPP. Ovdje donosimo najvažnije od njih, koje se tiču samih obilaznika – korisnika naše najstarije planinarske obilaznice.

1) Radi lakšeg nadzora i održavanja SPP je podijeljen na 5 dionica. Ta podjela je samo organizacijska a SPP je jedinstven. Za svaku dionicu je imenovan povjerenik kojemu je glavni zadatak nadzor stanja na dionici, davanje informacija obilaznicima o istom i, prema potrebi, iniciranje markcističkih akcija za održavanje puta.

1. dionica “Psunj”: od planinarskog doma Petrov vrh do planinarske kuće Strmac povjerenik: Žarko Roček, 099 8505 460, zrocek@gmail.com
2. dionica “Požeška Gora”: od planinarske kuće Strmac do Komorice (do Orljave) povjerenik Nada Banović, 098 9349 945, marijan.banovic@po.t-com.hr
3. dionica “Dilj Gora”: od Komorice (od Orljave) do planinarske kuće Borovik povjerenik Berislav Tkalac, 099 6764 736, btkalac@gmail.com
4. dionica “Krndija”: od planinarske kuće Borovik do pl. doma Jankovac povjerenik: Željko Petrović, 091 6022 046, ruzicapetrovic62@yahoo.com
5. dionica “Papuk”: od pl. doma Jankovac do pl. doma Petrov vrh povjerenik: Slavko Pokorny, 099 2391 102, tso2@daruvarske-toplice.hr

2) Dnevnici SPPa iz 2000. ( 18 KT) i 2003.(20 KT) prestaju važiti kao samostalni dokumenti za ovjeru i dobivanje spomen značke ali mogu služiti kao dokaz obilaska KT uz dnevnik iz 2011.(35 KT). Ova odredba stupa na snagu 1.1.2016.

3) Ustanovljeno je priznanje „Dr. Kamilo Firinger“ – za poticanje obilaska Slavonskog planinarskog puta. Priznanje je dobilo ime po osnivaču Planinarskog društva Jankovac 1925. godine, osnivaču i prvom predsjedniku Slavonskog planinarskog saveza 1962., te jedanom od pokretača prve planinarske transferzale (obilaznice) u Hrvatskoj – Slavonskog planinarskog puta iz 1957. godine.

Priznanje se dodjeljuje:

a) pojedincima za poticanje obilaska Slavonskog planinarskog puta kroz osobni primjer višekratnih obilazaka (najmanje 5) i ovjerenih dnevnika SPP-a (priznaje se i obilazak biciklom ali uz najmanje 3 obilaska pješačenjem), obilazak u jednoj neprekinutoj turi ili na neki drugi način koji zahtjeva poseban psihofizički angažman. Ovjera dnevnika odnosi se na period poslije 01.07.2000. godine. Priznanje je u obliku pisanog dokumenta i plakete s likom Kamila Firingera, a može se pojedincu dodijeliti više puta. Detalje o načinu kandidiranja i dodjele provodi Komisija za priznanja SPS-a informacije zatražite putem e-mail adrese: slavonski.planinari@gmail.com

b) u obliku „Prijelaznog pehara Slavonskog planinarskog puta“ za planinarsku udrugu s područja Republike Hrvatske, koja je u protekloj godini imala najviše članova s ovjerenim dnevnikom SPP. Obilazak se dokazuje temeljem evidencije ovjerenih dnevnika koja se vodi u Slavonskom planinarskom savezu. 

Napomena: ovo priznanje postoji od ranije samo je uklopljeno u novu formu. Prijelazni pehar SPP ostaje u posjedu udruge jednu godinu, do predaje slijedećoj dobitnici.

Pehar je unikatni, ručni rad samoukog umjetnika Tomislava Katavića iz Donje Motičine, izrađen od bagremova drva na podnožju od kamena s Krndije. U dnu tijela ugrađen je metalni znak SPP-a. U trajno vlasništvo udruga dobiva pripadajuće pisano priznanje sa likom dr Kamila Firingera, na kojem će pisati godina u kojoj su posjedovali prijelazni pehar. 

Pehar se može dodijeliti udruzi onoliko puta koliko puta ista bude imala najviše ovjerenih dnevnika SPP-a u prethodnoj godini. 

Više informacija potražite ovdje…