Važna obavijest,
na dionici Slavonskog planinarskog puta preko istočnog dijela Dilj gore, između sela Slobodne Vlasti i Paučje, predjel Ječmište, ograđen je prostor za obuku lovačkih pasa.

Prostor obuhvaća i dio trase SPP u dužini oko 800 m, na putu broj 427. Prije par dana su postavljene i zaključane kapije pa se više ne može prolaziti.

Za sada se prostor može zaobići uz ogradu sa zapadne strane (lijeva strana kada se dolazi od Čardaka).

S upravljačem ove privatne šume je dogovorena obilazna trasa a u skoro vrijeme će biti odrađeno čišćenje i označavanje.

Obilazna trasa je prohodna i može se proći uz pomoć gpx traga ili prema skici u privitku (orijentacija prema brojevima šumskih odjela).

Zaključana kapija na postojećoj trasi

Dionica nove trase

Odmorište na novoj trasi

Odobreno obilaženje prostora za obuku pasa na Ječmištu