I. UVJETI KORIŠTENJA

1. Dopušteno korištenje
Preuzimanje, pregled objavljenih materijala i ispis obrazaca na ovim stranicama moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjuje se javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji i izradi kopija, otpremanju, te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili dijela stranica bez izričitoga pismenog dopuštenja Slavonski planinari i drugih vlasnika autorskih prava. Ukoliko je izdano dopuštenje nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo ili na trgovački znak.

2. Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti stranice Slavonski planinari za trgovinu, prodaju, te u druge trgovačke svrhe osim za kupnju proizvoda Slavonski planinari. Reklama trećih pravnih i fizičkih osoba može se objaviti samo uz pismeno dopuštenje ili temeljem pisanog ugovora ili sporazuma. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje sadržaja koji se protive javnom moralu, pozitivnim propisima RH kao i sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetni materijal koji bi onemogućio redovito korištenje ovih stranica. Korisnici preuzimaju svaku odgovornost za štetu koja je posljedica njihovih postupaka koji nisu u skladu s prethodno navedenim zabranama. Slavonski planinari zadržava pravo da sadržaje objavljene na svojim stranicama u cijelosti ili djelomično izbriše .

3. Dostavljanje sadržaja i materijala

Dostavljanjem sadržaja i materijala (prijedlozi, ideje, crteži, fotografije, tekstovi) na adresu Slavonski planinari izdajete ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio Slavonski planinari neopoziva, stalna, ekskluzivna prava za korištenje, adaptiranje i mijenjanje, uklapanje u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju primljenih materijala u bilo kojem obliku i kroz sve postojeće medije i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade.

II. AUTORSKA PRAVA

1.Opseg autorskog prava

Sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim pravom koje pripada Slavonski planinari ili je ustupljen udruzi Slavonski planinari, a u vlasništvu je trećih osoba. Slavonski planinari vlasnik je autorskog prava koje se odnosi na uređivanje, izbor i usklađivanje sadržaja ovih stranica. Internet stranice Slavonski planinari sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu udruge Slavonski planinari ili u vlasništvu trećih osoba. Niti jedan sadržaj internet stranica ne može se upotrebljavati bez ograničenja.

2. Slike i video

Sve fotografije, slike, video zapisi, tekstovi, podaci o osobama i ostali podaci koji se pojavljuju na internet stranicama pripadaju Slavonskim planinarima. Dopuštenje za korištenje može se dati trećim osobama radi korištenje isključivo za promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanje u dnevnim i tjednim novinama, časopisima i elektronskim medijima. Osim na predviđeni način upotreba sadržaja i materijala internet stranica Slavonski planinari nije dopuštena.
Utvrđeno dopuštenje i način korištenje internet stranica Slavonski planinari ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati trećim osobama tako da će svaki pokušaj prijenosa, podugovaranja ili dodjele smatrati ništavnim.
Korištenjem sadržaja i materijala sa internet stranica Slavonski planinari medijski korisnici obvezuju se pridržavati utvrđenih ograničenja, zahtjeva i uvjeta korištenja.

III. JAMSTVA I USKRAĆIVANJE PRAVA

Slavonski planinari će na svojim stranicama nastojati objavljivati točne i ažurne podatke međutim ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih te se neće uvažiti prigovori na podatke koji su objavljeni. Osim za jamstva za proizvode koje je Slavonski planinari izričito objavilo Slavonski planinari otklanja svaku odgovornost za eventualne posljedice koje bi proizašle zbog drugačijeg tumačenja sadržaja i materijala na internet stranicama. Slavonski planinari ne jamči da web stranice neće imati pogreške i viruse. Korisnik web stranice koristi na vlastitu odgovornost.
Slavonski planinari ne odgovara za bilo koju vrstu štete koja je prouzročena korištenjem ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela web stranica ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.
Medijski subjekti i drugi korisnici internet stranica Slavonski planinari korištenjem sadržaja i materijala na ovim internet stranicama pristaju na naknadu svih oblika štete koju pretrpi Slavonski planinari, a nastane nesavjesnim korištenjem istih.
Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično na stranicama Slavonski planinari ne znači da isti Slavonski planinari ili bilo koji član udruge Slavonski planinari reklamira, preporučuje ili favorizira.