Komisija za vodiče HPS-a organizira 20.-21. te 27.-28. listopada 2012. tečaj za vodiče društvenih izleta. Tečaj je namijenjen planinarima koji žele steći znanja i vještine potrebne za vođenje planinara, a provodi po programu školovanja vodiča HPS-a.

Tečaj će se održati na terenima oko planinarskog doma “Petrov vrh” pored Daruvara.

Prijave za tečaj se zatvaraju sa prijavljenih 30 kandidata ili do 15. rujna. Voditelj tečaja je Vodič HPS-a, Danijel Mustafić gsm: 098/487-179 e-mail: danijel@vvk.hr.

Nakon primitka prijava, planinarskim udrugama, ured HPS-a poslat će račun za organizacijske troškove u iznosu od 400,00 kn + PDV = 500 kn po osobi. Uplatu organizacijskih troškova treba izvršiti na žiro-račun HPS-a br. 2360000-1101495742, uz odgovarajući poziv na broj vidljiv na računu, najkasnije do početka tečaja 20. listopada 2012.

Troškovi smještaja i prehrane po vikendu su 135,00 kn (noćenje, ručak x2, večera i bor. pristojba, doručak nije u cijeni) i uplaćuju se izravno domaćinima.

PRISTUP TEČAJU

Polaznici tečaja trebaju:

  • predočiti planinarsku iskaznicu HPS-a s ovjerenom markicom za 2012. godinu
  • donijeti preporuku matične planinarske udruge u kojoj je naznačeno da su proveli najmanje 10 kvalitetnih dana na društvenim izletima.
  • donijeti presliku diplome Opće planinarske škole
  • biti duševno i tjelesno sposoban podnijeti veće napore
  • posjedovati i koristiti planinarsku odjeću, obuću i opremu za boravak i kretanje planinama a posebno dvije zamke (promjer cca 6 mm, dužine 5-6 metara), dva karabinera s maticom, kompas, čeonu baterijsku svjetiljku, pribor prve pomoći te pribor za pisanje.

POČETAK TEČAJA

Tečajci trebaju doći u planinarski dom Petrov vrh 20. listopada 2012. do 9 sati, gdje organizatoru predaju:

  • preporuku stanice planinarskih vodiča ili matičnog planinarskog društva i preslike diploma
  • potvrđenu uplatnicu za organizacijske troškove
  • dvije fotografije 30×35 mm (na poleđini upisati ime i prezime)
  • domaćinu u planinarskom domu uplaćuju smještaj i prehranu

Komisija za vodiče HPS-a, pročelnik Dorijan Klasnić

Dinamički plan školovanja za Vodiče društvenih izleta (VDI)

Iz programa školovanja u Vodičkoj službi HPS-a: Tečaj za vodiče društvenih izleta osposobljava članove za vođenje planinara na ljetno planinarenje (A). Tečaj za vodiče društvenih izleta provodi se tijekom dva ili tri vikenda, uz boravak i smještaj u planinarskom objektu i uvjete za održavanje predavanja i praktičnih vježbi u planini.

Organizator zadržava pravo izmjene redoslijeda izvođenja predavanja pojedinih predmeta, ovisno o mogućnosti dolaska instruktora.