• Sastanak će se održati u drugom terminu o kojem ćete biti na vrijeme obavješteni!
    (Otmar Tosenberger, 0911814119, e-mail: slavonski.planinari@gmail.com)