Projekti SPP-a

Projekti obilaska Slavonskog planinarskog puta (SPP-a)

Prvi projekt je „5 Pohoda slavonskim planinama“. Prvi je bio 2011. godine, kada je izdan i novi Dnevnik SPP-a sa 35 KT no nakon 2 ciklusa jednogodišnje organiziranih Pohoda (1 ciklus – 5 godina), zaključeno je da vrijeme ciklusa treba skratiti. Od jeseni 2022., održava se 2 puta godišnje, u svibnju i listopadu, kao dvodnevni izlet po 5 dionica na standardnoj trasi SPP-a, prema karti iz Dnevnika. Organizator je udruga Slavonski planinari u suradnji sa lokalnim planinarskim društvima. Voditelja projekta imenuje UO SP na prijedlog Komisije za SPP i PP. Nakon završetka jednog ciklusa, pokreće se novi.

Drugi projekt je „Etapno po SPP-u u 16 jednodnevnih izleta“. To znači da se trasa SPP-a obilazi u cijelosti po sistemu „tamo gdje smo prošli puta stali, slijedeći put nastavljamo“ a ciklus traje 2 godine (i stalno će se ponavljati). Od 2012. projekta se prihvatio Vladimir Pavičić i HPD „Zanatlija“ u suradnji sa Komisijom za SPP i p.p. SP-a. Ovaj projekt obilazi sve KT SPP-a. Za svaku godinu se planira 8 izleta, sa planom datuma. Izleta nema u 7.8.12. i 1. mjesecu.

Treći projekt je „Turno po SPP-u“. To znači da se trasa obilazi bez prekida kroz 9-11 dana predviđenih za obilazak svih KT. Može trajati duže ili krače ali bez prekida. Listu dosadašnjih Turno obilazaka SPP-a pogledajte ovdje…
Na ovakav način put se obilazi uz obaveznu prethodnu najavu. Te se posebno evidentira, a obilaznicima pripada prizanje „Kamilo Firinger“

 

Da bi turni obilazak bio priznat, potrebno je prijaviti početak i završetak na slavonski.planinari@gmail.com