PRAVILNIK SLAVONSKE PLANINARSKE I SKIJAŠKE TRANSVERZALE

  1. Pravo na postizanje male i velike značke Slavonske planinarske transverzale, kao i značke Slavonske skijaške transverzale ima svaki član planinarske organizacije, koji je prešao transverzalu prema priloženoj skici.
  2. Dokaz o izvršenim usponima i pohodima na transverzali su žigovi planinarskih domova na Petrovom vrhu, Omanovcu, Brezovom Polju, Velikoj  i Jankovcu, Hotela III. operativne zone na Zvečevu i Hotela Šumetlica, kao i žigovi vrhova, te ostala vjerodostojna dokumentacija (izvještaj vođe puta s detaljnim opisom puta, imeničnim popisom učesnika i datumima o izvršenim pohodima, te druga dokazala).
  3. U svim navedenim planinarskim domovima nalaze se posebni žigovi transverzale, koje će opskrbnik doma osobno utisnuti u dnevnik nakon predočenja lične i planinarske legitimacije.
  4. Prepušta se vlastitom izboru, gdje će se početi i završiti prelaženje transverzale. Transverzala.se može prijeći i u više etapa, i to u neograničenom roku.
  5. U dnevnik se moraju obavezno upisati datumi izvršenih pohoda na transverzali, te ime i prezime ostalih učesnika, s kojima su izvršeni dotični pohodi .
  6. Transverzala je obilježena uobičajenim planinarskim markacijama, iznad kojih je označeno slovo »S«.

NAPOMENA: Planinarska transverzala može se prijeći za 6-7 dana, a dodatak transverzale (za veliku značku) za daljnjih 7-8 dana, dok je vrijeme potrebno za prijelaz skijaške transverzale ovisno od snježnih prilika.


otvorenje transverzale 27. srpnja 1957.g., osnivač  PD “Jankovac” Osijek