PLAN ETAPNOG OBILASKA SPP-a ZA 2017. g CIKLUS ETAPNOG OBILASKA SPP-a

 

br. izleta

datum

izlet na trasi SPP-a

trajanje

duljina

9. IZLET

N 26.02.2017.

ĐURO PILAR – ČAPLJEVIK – LJESKOVE VODE

5 h

15 km

10. IZLET

N 19.03.2017.

LJESKOVE VODE – ČARDAK – PAUČJE – BOROVIK

7 h

24 km

11. IZLET

N 09.04.2017.

BOROVIK – LONDŽICA – BEDEMGRAD – PAULINOVAC

7 h

22 km

12. IZLET

N 07.05.2017.

PAULINOVAC – LONČARSKI V. – DOBRA VODA – PETROV VRH – RUŽICA GRAD

7 h

22 km

13. IZLET

N 04.06.2017.

MEĐA – KAPOVAC – JAVOR – ČEŠLJAKOVAČKI VIS – JANKOVAC

7 h

21 km

14. IZLET

N 17.09.2017.

JANKOVAC – IVAČKA GLAVA – PAPUK – LOM – NOVO ZVEČEVO CASABLANCA

8 h

24 km

15. IZLET

N 15.10.2017.

CASABLANCA NOVO ZVEČEVO – LJUTOČ –  MEĐA

5 h

14 km

16. IZLET

S 18.11.2017.

MEĐA – CRNI VRH – VRANI KAMEN – PETROV VRH

6 h

14 km

 

Vladimir Pavičić
mob. 091 22 71 789
e-mail: pavicic.vladimir@gmail.com