PRIJEDLOG PLANA ETAPNOG OBILASKA SPP-a ZA 2018. g.
4. CIKLUS ETAPNOG OBILASKA SPP-a,

br. izleta datum izlet na trasi SPP-a vrijeme

1. IZLET N 25.02.2018. PETROV VRH – VELIKI JAVORNIK – ŠPANOVICA 7 h
2. IZLET S 17.03.2018. ŠPANOVICA – ČAKLOVAČKA KULA – OMANOVAC 5 h
3. IZLET N 08.04.2018. OMANOVAC – ŠIROKI BRIJEG – BREZOVO POLJE 7 h
4. IZLET N 06.05.2018. BREZOVO POLJE – PL. KUĆA STRMAC – BAĆIN DOL 6 h
5. IZLET N 03.06.2018. BAĆIN DOL – GRAČANICA – KAPAVAC – PILJANA 6 h
6. IZLET N 23.09.2018. PILJANA – MAKSIMOV HRAST – KLIKUN – POŽEŠKA KOPRIVNICA 7 h
7. IZLET N 14.10.2018. POŽEŠKA KOPRIVNICA – LOVČIĆ SV. MARTIN – GRGUROVIĆI 6 h
8. IZLET N 18.11.2018. GRGUROVIĆI – PLJUSKARA – ĐURO PILAR 5 h

Sve dodatne informacije:
Dejan Erceg, HPD Bršljan-Jankovac, mob: 0981691969, e-mail: derceg07@gmail.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Napomena: za detalje o navedenim aktivnostima obratite se organizatorima !
Kalendar je sastavljen na temelju prijava događanja koje su istaknuli sami organizatori.
Tijekom godine se mogu najavljivati sva zanimljiva događanja ili promjene plana na web stranici SP: www.slavonski-planinari.hr
Podvučeno su akcije u kojima je organizator ili suorganizator SP ili HPS.