Početci planinarskih aktivnosti na području Novske datiraju iz 1925. godine, kada su se prijavili Matici HPD da žele osnovati podružnicu. 

Dana 1. lipnja 1951. godine održana je osnivačka skupština PD „Psunj“ Novska. Društvu je pristupilo 89 članova, od toga 57 muških i 32 ženskih. Radnika 13, đaka 3, namještenika 65, privatnih profesija 8. Do 18 godina 8, iznad 18 godina 81 član. Društvo radi do 16.9.1960. kada je izvršen povrat materijala prema PSH, te podmirene financijske obveze iz 1959. godine, – izvor arhiv HPS-a.

PD «Novska 90» osnovano je 08. travnja 1990. godine, a sa radom je prestalo tijekom 1991. godine, zbog ratnih okolnosti. 

Dana 17. veljače 1998. osnovana je Planinarska udruga «Novsko brdo» Novska, predsjednik društva Antun Merhaut, – izvor Novljanski vjesnik broj 414 od 10. travnja 1990. godine.

Dana 07. veljače 2007. godine promijenjen je naziv društva u Planinarsko društvo «Zmajevac» Novska. Predsjednik društva je Davor Augustin, zamjenik predsjednika Alojz Grden a tajnici društva su Željko Dolgoš i Dubravko Badalić.

Članovi našeg društva popeli su se na Materhorn, Mont Blanc, Grossglockner. Planinari smo po Sloveniji, Austriji, Ukrajini, Švicarskoj, Francuskoj, Italiji, te Bosi i Hercegovini. 

U organizaciji PD «Zmajevac» i Slavonskog planinarskog saveza održan je u Novskoj 04. rujna 2011. godine, 36. Slet planinara Slavonije. 

Svake godine prve nedjelje poslije Nove godine organizira se Novogodišnji pohod, kao i pohod 1. svibnja povodom VRA Bljesak (17. pohod će biti održan 1.5.2014. godine). Na pohodima je u upotrebi pečat koji se utiskuje u Dnevnik pohoda. Pohod se održava na planinarskom putu „VRA Bljesak“ koji se redovito markira i održava. 

Do sada je kroz PD „Zmajevac“ Novska s plaćenom članarinom prošlo 102 člana, dok godišnje člansku obvezu plati oko 40 članova. 

Dana 30. travnja 2013. godine odštampana i podijeljena planinarska karta okolice Novske (dostupna i na web stranici društva, naklada 1000 komada). 

Markacisti: Davor Augustin, Željko Josipović, Dunja Josipović i Ivica Mijatović.

Upisna knjiga sa pečatom „Zmajevac 457 m/nv“, nalazi se na ugibalištu makadamske ceste, podno Kričkog brda u metalnoj kutiji na samostojećem stupu.

OSTALI PODACI 

Planinarsko društvo «Zmajevac» Novska, 44 330 Novska, Tina Ujevića 2C, 

e-mail: pd.zmajevac@gmail.com

www.pd-zmajevac.hr

facebook: planinarsko društvo zmajevac novska 

Predsjednica: Melita Mihalić
Dopredsjednik: Edvard Bogović
Tajnica: Valentina Softa

lzvršni odbor Planinarskog društva ,,Zmajevac” Novska:

 1. Melita Mihalić – predsjednica
 2. Edvard Bogović – dopredsjednik
 3. Valentina Softa – tajnica
 4. Tomislav Bogojević
 5. Dubravko Badali6
 6. Vedran Lazić
 7. Dragan Mažar
 8. Denis Horaček
 9. Goran Kovačević

Blagajnica Planinarskog društva “Zmaievac” Novska:

 • -Ana Kovačević

Nadzorni odbor Planinarskog društva ,,Zmajevac” Novska:

 • Vladimir Bajzek – predsjednik
 • lgor Softa
 • Goran Bezenček

Sud časti Planinarskog društva “Zmajevac” Novska:

 1. Alojz Grden – predsjednik
 2. lvica Mijatović
 3. Marijan Veble