Planinarsko društvo PD “Lipa” iz Lipika, osnovano je 19.05.1994. godine. U to vrijeme u obližnjem Pakracu nije djelovalo PD “Psunj“, društvo sa dugom planinarskom tradicijom. Prvih godina rada, društvo je brojalo preko 60 članova. Ponovnim pokretanjem rada u PD Psunju (1996. godine) naš broj članova se smanjio, i ustalio se na oko 25 članova. Tako je bilo sve do 2009. godine kada društvu pristupa 20 novih planinara, pa tako društvo u zadnjih 5 godina broji oko 45 stalnih članova, a 2013. godine broj se povećao na 55. Do sada je u društvu bilo ukupno 162 člana. 

Prvi organizirani izlet bio je 05.06.1994. na Jankovac. Već u 7. mjesecu iste godine 10 naših članova išlo je sa Daruvarčanima u Slovačku na Visoke Tatre, a iduće godine u Češku na Krkonoše.               

U proteklih 20 godina, osim obilazaka gotovo svih planina u Hrvatskoj, sudjelovali smo na svim sletovima u organizaciji SPS-a. Redovno smo pohodili i Dane hrvatskih planinara u organizaciji HPS-a. Pentrali smo se i u inozemstvu po Dolomitima, Alpama, Tatrama, Karpatima. Dva puta smo pokušavali osvojiti i Mont Blanc. Bilo nas je po planinama Bosne i Hercegovine, Slovenije, Češke, Austrije, Italije, Francuske, Madžarske, Rumunjske, a 2012. godine posjetili smo planine Ukrajine. U zadnjih 5 godina organiziramo godišnje preko 20 planinarskih izleta diljem Hrvatske. Članovi našeg društva pohode Hrvatsku planinarsku obilaznicu, Slavonski planinarski put, kao i druge pl. obilaznice. Uz to, svaki slobodni vikend, krećemo sa tržnice Lipik, u 9 sati na hodanje po Psunju.  

Organizirali smo markiranje i čišćenje starih i novih staza po Psunju i sudjelujemo u svim akcijama čišćenja i sakupljanja otpada vezano uz Dan planeta zemlje i Dana čistog okoliša.

07.10.1995. organizirali smo čišćenje Lipika (park, bazeni, oko crkve i igrališta). U akciji je sudjelovalo 320 planinara iz svih društava Slavonije. Zatim smo 2002. godine uredili i markirali nove staze po južnom dijelu otoka Brača od Nerežišća, Milne do Vidove gore, Bola i Pustinje Blace. Inicirali smo 2004. godine izgradnju nadstrešnice na Tromeđi (Vinja, Josip i Žarko).  

2002. g. izdali smo brošuru anegdota (50 strana) sa planinarskih druženja autora Josipa Šuprine.  2005. g. organizirali smo trotjednu izložbu planinarske opreme, literature i fotografija. 

2009. g. ponovili smo planinarsku izložbu sa već navedenim sadržajem.                                                                                                                                  

Bili smo 1997g. jedan od inicijatora i organizatora manifestacije „Lipanj u Lipiku“, a svake godine trećeg vikenda u lipnju organiziramo okupljanje planinara Slavonije pod nazivom „Lipanj u Lipiku“. U toku ovih 20 godina štampali smo preko 1000 majica sa natpisom „Lipik moj grad“, koje se nose diljem Hrvatske, a 2008. godine za 33. Slet planinara Slavonije na Omanovcu i 600 majica za svakog sudionika u bijeloj boji, jer se Slet poklapao sa Olimpijskim danom.

2009. g. kandidirali smo se na natječaj Nacionalne zaklade Slagalica i dobili 15.000 kuna, koje smo utrošili za uređenje trim-prostora kod Pakre i uređenje staze-šetnice do Skenderovaca.

Od 2009. g. dobili smo na korištenje u potkrovlju MKC-a društvenu prostoriju koju smo uredili u planinarskom stilu. Služi nam za druženja i održavanje planinarskih sastanaka utorkom.

2009. g. poveli smo preko 100 učenika osnovnih škola Poljana i Lipik na Omanovac i 30 iz srednje škole Pakrac, a svake godine vodimo štićenike iz Doma za djecu i mladež Lipik.

Od 2010. g. počeli  smo sa uređenjem prostora oko izvora u Gagićima. Postavljene su klupe, stolovi, koševi za smeće i roštilj. Uređena je kućica 4×7 m, kao sklonište. Do tog prostora uređena je i markirana staza u dužini od 45 minuta hoda od asfaltirane ceste u selu Skenderovci. Od skloništa do hrpta i dalje prema Begovači, Velikoj glavici i Bijeloj stijeni markirana je nova planinarska staza.

U društvu imamo školovane markaciste i vodiče:

 • Markacisti: Vesna Tomić, Vinko Marošević i Žarko Roček.
 • Vodiči društvenih izleta: Željko Tomašević, Josip Matijević, Antun Ciglenečki i Vjera Hlebec. 

U radu HGSS-a sudjeluju: Vanja Biondić, Silvija Brkić i Blaško Skender. 

2013. godine organizirali smo Opću planinarsku školu u suradnji sa Slavonskim planinarskim savezom po programu HPS-a. Školu je pohađalo 28 kandidata, pa tako sada u društvu imamo 26 člana sa položenom planinarskom školom i „Diplomom“ HPS-a.

Čelnici udruge od osnivanja do danas:

 • Predsjednik:      
  • Josip Šuprina          1994-2009
  • Vlasta Šepetavec     2009-2013
 • Dopredsjednik:
  • Željko Tomašević    2009-2013
 • Tajnik:              
  • Goran Nikles           1994-2001
  • Davor Marukić        2001-2009
  • Josip Šuprina           2009-2013
 • Blagajnik:          
  • Đurđica Skender      1994-1996
  • Snježana Brajković 1996-2001
  • Gordana   Kuruc      2001-2005
  • Ljiljana Mojzeš        2005-2009
  •  Manuela Lipušić      2009-2013
 • Nadzorni odbor:
  • Franciska Haramija, Gordana Kuruc, Mario Čelec  od 1994 do 2013.
 • Sud časti:          
  • Otto Kraml, Antun Haramija, Dobrila Šuprina          od 1994 do 2013.

Zadnja izborna skupština održana je 27.02..2013.

Čelnici udruge u mandatu 2013-2017:

 • Predsjednik: Vlasta Šepetavec; 098/362-181, vlasta.sepetavec@yahoo.com 
 • Dopredsjednik: Željko Tomašević
 • Tajnik: Josip Šuprina; 095/900-4867, josip.suprina@gmail.com 
 • Blagajnica: Manuela Lipušić
 • Nadzorni odbor: Vesna Tomić, Darinka Milemdi, Vida Iličić 
 • Sud časti: Otto Kraml, Antun Haramija, Dobrila Šuprina

Kontakt:

U Lipiku, 27.02.2014. godine
Za PD Lipa Lipik, Josip Šuprina