Povodom ovogodišnjih 31. Papučkih jaglaca Park prirode Papuk/Papuk Geopark je na svojim web stranicama ponudio novu ponudu posebno zanimljivu planinarima.

Radi se o najtipičnijim planinarskim rutama na Papuku. Moguće je pregledati detaljni opis rute, kartu koja prikazuje rutu te visinski profil. Također je ponuđena mogućnost preuzimanja rute u GPX formatu koji se koristi za GPS uređaje. Kada prebacite rutu u vaš GPS uređaj možete koristiti navigaciju po zadanoj ruti. Isto tako pregled željene rute moguće je izvršiti u besplatnom Google Earth programu (KMZ datoteka).

Za sada je moguće pregledati tri možda najtipičnije planinarske trase u središnjem dijelu Papuka. Planirano je da tijekom ove godine postavimo na web stranicu još desetak važnijih planinarskih ruta.

Papuk Geopark