Obilazak i priznanje obilaska “Pet utvrda požeške gore”

“Pet utvrda Požeške gore” je planinarska obilaznica točkastog tipa. Kontrolne točke su: Viškovački grad, Vrhovački grad, Gornja Vrbova, Dolački grad i Kula Gračanica. Za obilazak sviih pet kontrolnih točaka Planinarska udruga Slavonski planinari dodjeljuje Povelju “osvajaču” utvrda. Dokaz obilaska su fotografije ispred kontrolnih točaka na kojima se mora jasno vidjeti obilaznik uz prepoznatljivo obilježje gradine. Fotografije se šalju e-mailom ili poštom:

e-mail:
dnevnici@slavonski-planinari.hr

Poštanska adresa:
Daniel Križanec – Fides
Martina Divalta 66
31000 Osijek

Uz fotografije nije potrebno slati dnevnik. Treba samo navesti sljedeće podatke: ime, prezime, planinarsko društvo i adresu obilaznika. Nakon provjere dokaza obilaska kontrolnih točaka, PU Slavonski planinari će u roku od 30 dana obilazniku poštom poslati Povelju i samoljepivu ovjeru dnevnika (lijepi se na str. 39). Cijena dnevnika je 5,00 €. U cijenu nije uključena poštarina. Trošak poštarine snosi naručitelj. Vrijeme obilaska nije ograničeno, niti je zadan redosljed obilaska kontrolnih točaka. “Pet utvrda Požeške gore” “osvajate” na vlastitu odgovornost uz poštivanje pravila sigurnog boravka u planini.

Dnevnik se može naručiti putem e-maila dnevnici@slavonski-planinari.hr,
putem poruke (SMS, Viber, WhatsApp) na broj:
091/1777-907 (Daniel Križanec)