ODLUKA O TEMAMA FESTIVALA ZA 2015.:

 

Ocjenjivački sud je odlučio ponuditi slijedeće teme za kalendarsku 2015. godinu:

 

1) 01.siječnja – 31.ožujka: 1) U NEVRIJEME – kiša, mećava, vjetar, magla … (U SLAVONSKOM GORJU)

 

2) 01.travnja – 30.lipnja: GLJIVE (SLAVONSKIH GORA)

 

3) 01.srpnja – 30. rujna: 120 g. PLANINARSTVA U SLAVONIJI – događanja na Jankovcu

 

u tjednu proslave (4.-11.7.2015.)

 

4) 01.listopada – 31.prosinca: MALI PLANINARI (SNIMLJENI NEGDJE NA SLAVONSKIM GORAMA)

 

 

Fotografije na zadanu temu se, bez obzira kada su snimljene, primaju isključivo u periodu koji odgovara temi !