Obilazak SPP-a i priznanja

SLAVONSKI PLANINARSKI PUT

Obilaznica Slavonski planinarski put – SPP osnovana je 27. srpnja 1957. godine. Bila je prva planinarska obilaznica u Hrvatskoj, a u početku se zvala Slavonska planinarska i skijaška transferzala. Početak je bio na željezničkoj postaji Londžica. Trasa je bila povezana na Krndiji, Papuku i Psunju, a Požeška i Dilj gora su bile zastupljene točkasto.

S vremenom se mijenjala, nadopunjavala, a atribut skijaška s vremenom je nestao. Obilaznica je imala 20 kontorlnih točaka, a bila je gotovo upola kraća od današnje. Prije Domovinskog rata su izdana 4 dnevnika formata cca 7 x 10 cm.

Nakon Domovinskog rata SPP je obnovljen i ponovno otvoren 1. srpnja 2000. godine. Nova trasa imala je 18 kontrolnih točaka i oblik potkove s početkom na Omanovcu iznad Pakraca, a završetkom na Petrovom vrhu kod Daruvara. U toj verziji trasa nije išla preko planinarskog doma i vrha Lapjak. To je ispravljeno 2003. godine, kada je tiskano drugo poslijeratno izdanje dnevnika SPP-a s 20 KT.

Slavonski planinarski savez je 2011. godine započeo s održavanjem “Pohoda slavonskim planinama” i otvorio novu dionicu koja spaja Planinarske domove Petrov vrh i Omanovac. Tiskanjem trećeg izdanja dnevnika s 35 kontrolnih točaka (31 obavezna i 4 neobavezne) 2011. godine, SPP je postao kružna obilaznica.

Četvrto izdanje dnevnika, tiskano 2021. godine ne donosi promjene u osnovnoj koncepciji, nego nužne promjene trase na nekim područjima i potpuniji opis puta s preglednijom informativnom kartom. Sada su sve kontrolne točke obavezne, a samo je KT-5 premještena na novu lokaciju (ranije Široki brijeg, a sada Velika poljana)

Put je organizacijski podijeljen u dionice koje nadziru povjerenici dionica, koji su ujedno članovi komisije za SPP u druge planinarske putove udruge Slavonski planinari :

 1. “Psunj”: pl. dom Petrov vrh – pl. kuća Strmac (49km)
  Žarko Roček, PD Psunj, Pakrac – povjerenik dionice 1 “Psunj” Mob. 099/8505460
 2. “Babja i Požeška gora”: pl. kuća Strmac – Orljava (47km)
  Ivančica i Goran Križan, HPD Strmac, Nova Gradiška – povjerenici dionice 2 “Babja i Požeška gora” Mob. 091/7631065 (Ivančica), 091/3870488 (Goran)
 3. “Dilj gora”: Most na Orljavi – pl. kuća Borovik (61km)
  Josip Zubak, PD Dilj gora, Slavonski Brod – povjerenik dionice 3 “Dilj gora” Mob. 091/9474227
 4. “Krndija”: pl. kuća Borovik – pl. dom Jankovac (75km)
  Darko Bušić, PD Zanatlija, Osijek – povjerenik dionice 4 “Krndija” Mob. 098/223366
 5. “Papuk”: pl. dom Jankovac – pl. dom Petrov vrh (48km)
  Josip Prević, PD petrov vrh, Daruvar – povjerenik dionice 5 “Papuk” Mob. 098/9608410

Daniel Križanec, HPD Cibalia, Vinkovci – koordinator za SPP i 5UPG Mob. 091/1777907

DNEVNIK SLAVONSKOG PLANINARSKOG PUTA

Planinarska društva ili pojedinci mogu ovaj dnevnik naručiti putem telefona ili e-adrese:

091/1777-907 (Daniel Križanec)
Cijeni dnevnika dodaje se poštarina.

KONTROLNE TOČKE

Slavonski planinarski put ima 35 kontrolnih točaka. Opširnije o kontrolnim točaka pročitajte ovdje…

OBILAZAK I PRIZNANJE OBILASKA

Slavonski planinarski put se obilazi u proizvoljnom smjeru i nije vremenski ograničen. Obilazak je na vlastitu odgovornost (valja se unaprijed raspitati o dijelu trase koji planiramo obilaziti), uz poštivanje pravila sigurnog boravka u planinama.

Za stjecanje Značke Slavonskog planinarskog puta potrebno je obići svih 35 kontrolnih točaka i na njima otisnuti pečate u dnevnik (obavezno nosite jastučić za pečate sa sobom). U slučaju da na KT nema pečata ili ga niste pronašli, priznaje se fotografija na kojoj se vidi obilaznik u prepoznatljivom ambijentu kontrolne točke. Te fotografije mogu se poslati e-poštom. Pečati se nalaze u odgovarajućim kutijama na mjestu KT ili u planinarskim objektima.

NAKNADNO DOKAZIVANJE OBILASKA KT

Stari dnevnik SPP-a (iz 1980.) kao ni dnevnici obnovljene trase s 18 i 20 KT (iz 2000. i 2003.) od 02.03.2013. godine više se ne ovjeravaju, ali se obilazniku priznaju sve KT koje je obišao i u njemu ovjerio. Potrebno ih je, kao dokaz, priložiti uz novi dnevnik s 35 KT (iz 2011. ili 2021. godine), uz koji se stječe značka SPP-a. U dnevniku iz 2011. godine je 31 KT bila obavezna, a 4 neobavezne i u njima se priznaju prema tim pravilima.

DODJELA SPOMEN ZNAČKE SPP-a

Uredno ispunjen dnevnik, s pečatima KT (ili fotografijama u prilogu), treba poslati na adresu:

Daniel Križanec – Fides
Martina Divalta 66
31000 Osijek

mob: 091/1777-907

Nakon provjere ispravnosti, u roku od 30 dana, SP vraća dnevnik (i fotografije) vlasniku zajedno s pripadajućom numeriranom značkom uz naknadu za poštarinu.

DRUGA PRIZNANJA OBILAZNICIMA

Turni obilazak SPP-a, u neprekinutom prolazu, posebno se evidentira a obilaznicima pripada priznanje “Kamilo Firinger”. Isto priznannje pripada obilazniku za svakih 5 ovjerenih dnevnika SPP-a bez vremenskog ograničenja obilaska.

Da bi turni obilazak bio priznat, potrebno je prijaviti početak i završetak na slavonski.planinari@gmail.com

Prijelazni pehar Slavonskog planinarskog puta je priznanje planinarskoj udruzi članici HPS-a, koja u prethodnoj godini ima najviše obilaznika s ovjerenim dnevnikom Slavonskog planinarskog puta.

Udruga Slavonski planinari dodjeljuje priznanja sudionicima organiziranih Pohoda slavonskim planinama (SPP) što je regulirao posebnim pravilnikom.

VODIČI I ZEMLJOVIDI

Slavonski planinarski put prolazi preko svih slavonskih planina i gora. Njegove dionice su opisane u dnevniku SPP-a, tiskanim planinarskim vodičima dr. Željka Poljaka i Alana Čaplara, e-aplikaicjama HPS i drugih portala za planinarstvo, boravak u prirodi itd. Sve te informacije pisane su prema stanju u vrijeme nastanka pa svakako valja provjeriti sktualno stanje na ovim stranicama ili u direktnom kontaktu s povjerenicima dionica. Ovo je naročito važno ukoliko se namjerava raditi višednevne ture po SPP-u.

Aktualni gpx trag vezan uz SPP može se preuzeti ovdje: SPP, a za sve druge planinarske putove u okolini iz Registra planinarskih putova HPS-a.

Cijelo područje (osim malog dijela oko KT-16 Borovik) pokriveno je kartama HGSS (Papuk, Krndija, Dilj gora, Požeška gora, Babja gora i Psunj), a veći dio i kartama tvrtke SMAND (važno: na kartama ovog izdavača koriste se interne brojčane oznake putova, potpuno različite od oznaka iz Registra planinarskih putova HPS-a koje se postupno uvode na svim putokazima.)

Odlična alternativa svim tiskanim kartama je korištenje Interaktivne karte HPS-a. Preporučamo koristiti TK25 kao podlogu i učitati gpx tragove na željenom području te prema tome planirati pristup, hodačke ture, odmorišta i noćenja. Isječci IK mogu se spremiti na pametni telefon ili tiskati na papir.

Od Petrovog vrha (Krndijskog) na istoku pa do Johanesberga i Starog Zvečeva na zapadu, SPP prolazi kroz Park prirode Papuk. Boravak u Parku prirode “Papuk” se naplaćuje samo na području Jankovca a planinari imaju popust.

Uz uobičajene markacije, trasa SPP-a je označena brojevima:
101 na Papuku, 201 na Krndiji, 301 na Psunju, 401 na Dilj gori i 501 na Požeškoj i Babjoj gori.
Izuzetak su samo silasci s grebena do jezera Orahovica (236) i povratk prema Kapovcu(237) te silazak od Češljakovačkog visa do pl. doma Lapjak (110) i povrtak prema Jankovcu (111).

VAŽNO

SPP većinom prolazi šumskim područjima, podložnim eksploataciji i povremenim vjetrolomima, te probijanju novih šumskih cesta, gdje pri tome često stradavaju planinarske markacije i putokazi što otežava orijentaciju. Također su moguća i značajna privremena ili trajna odstupanja od opisa trase. Preporuka je svakom obilazniku da provjeri aktualno stanje i moguće promjene na www.slavonski-planinari.hr. Na istom mjestu mogu se pronaći imena i kontakti s koordinatorom SPP

PREPORUČAMO:

 • ne odlazite na obilazak SPP-a nepripremljeni, posebice ako se radi o cjelodnevnim i višednevnim turama
 • vodite računa da izvori označeni na kartama mogu biti zamuljeni ili bezvodni – pogotovo ljeti
 • dobro je uz sebe imati GPS uređaj, telefon i karte terena kojima prolazimo
 • na mnogim mjestima nema mobilnog signala ili je jako nestabilan pa nije moguća komunikacija i korištenje online aplikacija za navigaciju
 • u slučaju nailaska na organizirani lov potrebno je to područje zaobići prema preporuci lovaca koji ga osiguravaju
 • SPP se ne preporuča obilaziti za velikih vrućina, po dubokom snijegu i po kišovitom, vjetrovitom, maglovitom i jako mokrom vremenu
 • u toplim mjesecima ponesite repelent jer su šume pune komaraca i drugih insekata
 • bez obzira što planinarski putovi u Slavonskom gorju nisu tehnički zahtjevni, svakako treba nositi visoke cipele-gležnjače sa čvrstim đonom za besuće uz preporuku korištenja štapova za hodanje, naročito na uzbrdicama i nizbrdicama.

SPP, kao i sve druge planinarske putove, obilazi se na osobnu odgovornost!!!