Pripremajući se za promociju knjige Đorđa Balića „Prvih 100 godina slavonskoga planinarstva“, Slavonski planinarski savez je odlučio da iskoristi situciju kada je povjesna građa slavonskog planinarsta „na okupu“ da je iskoriti i u druge svrhe.

Tako je pokrenut projekt mreže „Muzejskih zbirki slavonskog planinarstva“ u mjestima širom Slavonije. Sigurno je da će realizacija ovog projekta pomoći i potpunijoj turističkoj prezentaciji Slavonije. Kao zadnje, ali i ne najmanje važno ,realizacija ovog projekt će poslužiti afirmaciji slavonskog planinarstva, i to u segmentu koji ulazi u samo biće planinarstva kao kulturne pojave.

Projekt „MUZEJSKA ZBIRKA SLAVONSKOG PLANINARSTVA“ će se realizirati u mjestima Slavonije – koja iskažu interes za njegovu realizaciju.

Projekt počiva na principima partnerstva pri čemu:

  • Slavonski planinarski savez osigurava „sadržaj“ zbirke, njezino postavljanje, obnavljanje, ažuriranje,
  • Lokalno planinarsko društvo (ali može biti i drugi partner) je posrednik i jamac prema lokalnoj samoupravi ili drugim lokalnim subjektima koji učestvuju u realizaciji, i
  • Lokalna samouprava, gospodarski subjekti ili vlasnici izlagačkog prostora koji izlagački prostor daju na besplatno korištenje u dužem vremenskom razdoblju, uređen i podoban za predmetnu namjenu, te podmiruju troškove korištenja istog (struja, voda, grijanje, komunalne režije, čišćenje i sl.).

Navedeni subjekti sklapaju ugovor na naprijed navedenim principima. Muzejska zbirka sadržajno je prilagođena konkretnom prostoru u konkretnoj sredni. Sastoji se prvom redu od niza panoa sa pisanim i slikovnim prikazom aktvnosti iz prošlosti slavonskog planinarstva. Panoi su tipizirani, imaju zajedničko likovno rješenje i realizirani po principu „1 pano = 1 tema“. Sadržajno, veći broj panoa su sa temama iz slavonske planinarske povijesti, a manji dio iz planinarske povijesti lokalnog društva. Panoi su tematski i prenosivi.

Po sadržaju panoe možemo dijeliti na stalnu i povremenu postavu (razne prigode ili?). Osim panoa, ovisno o mogućnostima prostora, izlošci mogu biti i razni predmeti planinarske marketinške galanterije,uporabni predmeti iz slavonske planinarske povjesti i slično, i to prvenstveno iz lokalne sredine. Uvodni pano je unificiran. „Zajednička dizajnerski detalj“ ( osim likovnog rješenja panoa) svih zbirki će biti horizonatala drvena obloga sa vidljivom, neobrađenom stranom drveta („okrajak“) na koju će se vješati panoi i po kojoj će se po potrebi pisati oznake ili prigodni naslovi. Projekt se realizira po pozivu lokalnog planinarskog društva ili drugog lokalnog partnera.

Prva realizacija projekta je gradu Kutijevu 10. studenog 2012.godine. Za očekivati je da se projekt moći realizirati i u Feričancima, Belišću, Našicama, Daruvaru, Pakracu, Novoj Gradiški, Požegi, Slavonskom Brodu, Đakovu i drugim mjestima gdje su u funciji planinarska društva.

Đorđe Balić, Osijek