Ggeodetska piramida na Brezovom polju krajem prošle godine dobila fasadu.