Planinarska društva ili pojedinci mogu naručiti dnevnike putem telefona ili e-adrese:

091/1777-907 (Daniel Križanec)
krizosijek@gmail.com

Dnevnik SPP: 7,00 €
Dnevnik 5UPG: 5,00 €

Cijeni dnevnika dodaje se poštarina.