Planinarsko društvo Psunj Pakrac i Hrvatski planinarski savez pozivaju Vas na tradicionalni susret DANI HRVATSKIH PLANINARA kod planinarskog doma Omanovac na Psunju od petka 24. lipnja do nedjelje 26. lipnja 2016. godine.

O PSUNJU I PAKRAČKOM PLANINARSTVU

Psunj je šumovita i pitoma planina koja se nalazi na jugozapadu Slavonije u istočnoj Hrvatskoj. Zajedno sa Papukom, Krndijom, Dilj gorom, te Požeškom i Babjom gorom, čini planinsku cjelinu Slavonskog gorja. Silueta Psunja dobro je uočljiva iz smjera slavonske Posavine i prati nas na autocesti i željezničkoj pruzi Zagreb-Slavonski Brod, na dionici od Novske preko Okučana do Nove Gradiške. Vrh Brezovo polje (985 m) nije samo najviši vrh Psunja već i čitave Slavonije. Planina se proteže smjerom sjeveroistok-jugozapad, dužine je oko 35 kilometara, dok poprečni smjer iznosi oko 20 kilometara. Oko Psunja, ali i preko njega, oduvijek su prolazile ceste.

Prvo planinarsko društvo u Pakracu osnovano je 29. siječnja 1928. godine pod imenom „Čaklovac“, kao podružnica Hrvatskog planinarskog društva u Zagrebu. Kroz svoju burnu povijest pakrački planinari dali su bitan doprinos izgradnji i opstojnosti slavonskog i hrvatskog planinarstva. Gradili smo i sagradili dva planinarska doma, pl.dom Josipa Svobode na Velikoj Poljani koji je stradao u ratnom vihoru 2. svj.rata i pl.dom Omanovac. Uspostavili smo, uredili i nadalje održavamo stotinjak kilometara planinarskih staza po Psunju, zapadnom Papuku i srednjem Velebitu, ugostili smo brojna planinarska društva i druge srodne udruge, ali bili smo i vodiči mnogim pojedincima, našim prijateljima, na njihovim planinarskim putovanjima po našem Psunju. Organizirali smo i bili domaćini brojnih susreta slavonskih i hrvatskih planinara, podržali smo i organizirali uspostave planinarskih obilaznica na Psunju i Slavoniji, uspostavili smo tradicionalni memorijalni pohod Fokinom stazom 1991. u spomen na poginule Hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Za naš dugogodišnji kontinuirani doprinos na izgradnji planinarske infrastrukture i promicanju drugih planinarskih znamenitosti i djelatnosti, propagandi našeg zavičaja, nagrađivani smo najvišim planinarskim i Gradskim priznanjima.

Sada nam je ponovno pripala ta izuzetno rijetka čast, ponosni smo i zadovoljni da možemo biti domaćini najvećeg planinarskog okupljanja u Hrvatskoj – Dana hrvatskih planinara, kod nas u Slavoniji, u gradu Pakracu, kod planinarskog doma Omanovac na našem Psunju i biti domaćini dragim planinarskim gostima iz naše velike planinarske obitelji kojoj od davnina pripadamo.

O GRADU PAKRACU

Iako neki arheološki nalazi pokazuju da se ovdje živjelo i u antičko doba, prvi spomen imena Pakrac datira iz 1237. godine kada je Herceg Koloman, predstavnik mađarske kraljevske vlasti darovao Pakrac feudalcu Marcelu. U zapisima templara (katolički crkveni viteški red) spominje se pakračka utvrda iz 12. stoljeća, u obliku nepravilnog peterokuta sa sedam kula opasana zidovima. Iz tog razdoblja spominje se i prva kovnica novca-moneta banalis-banovac. Banovac je naziv za prvi hrvatski novac kovan u Pakracu od 1256 do 1260. U 17. st. nakon 150 godišnje vladavine Turaka, Pakrac je dobio svoje prve vlasnike, od kojih je najveći utjecaj na razvoj imala obitelj Janković koja gradi i svoju kuriju. U istom stoljeću gradi se i crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, a grad se sve više razvija i postaje središte trgovine i obrtništva, grade se bolnica, škola, pruga, hotel, sud, privatna električna centrala… Prvi i drugi svjetski rat i srpska agresija na grad i njegove stanovnike 1991. godine usporili su u znatnoj mjeri razvoj i uništili dio kulturne baštine Pakraca.

CESTOVNI PRAVCI DOLASKA DO PAKRACAI PLANINARSKOG DOMA OMANOVAC NA PSUNJU

Autocestom iz smjera Zagreba ili iz smjera Osijeka. Preporučeni silazak sa auto ceste je na naplatnoj kućici u Novskoj. Cestovnim pravcem preko mjesta Bair, Jagma i kroz Lipik, do Pakraca ima oko 25 kilometara. Silasci sa autoceste mogući su još u Kutini i Okučanima.

Od Pakraca do planinarskog doma Omanovac ima 8 kilometara i dolazi se asfaltnom cestom preko sela Kraguj. Na cestovnim križanjima od centra Pakraca preko sela Kraguj postavljeni su smeđa prometna signalizacija s natpisom Izletište Omanovac i posebno izrađeni planinarski panoi s natpisom Dani hrvatskih planinara – Omanovac 2016.

Dolazak u Pakrac moguć je i lokalnim cestovnim pravcima na relacijama:

 • Kutina-Banova Jaruga-Gaj-Dobrovac-Lipik-Pakrac (42 km)
 • Bjelovar-Grubišno Polje-Veliki Zdenci-Daruvar-Badljevina-Pakrac (80 km)
 • Virovitica-Veliki Zdenci-Daruvar-Pakrac (80 km)
 • Požega-Brestovac-Orljavac-Mijači-Španovica-Pakrac (54 km)
 • Okučani-Benkovac-Trnakovac-Bijela Stijena-Donji Čaglić-Lipik-Pakrac (25 km)

CENTRALNO MJESTO OKUPLJANJA je planinarski dom Omanovac (655 m) koji je asfaltnim cestovnim pravcem od centra grada Pakraca (176 m) preko sela Kraguj udaljen 8 kilometara. Od Pakraca do planinarskog doma Omanovac navedeni asf. cestovni pravac dobro je označen iz svih već opisanih smjerova i to smeđom prometnom signalizacijom na kojoj stoji natpis „Izletište Omanovac“, a na cestovnim križanjima u Pakracu i drugdje, nalazit će se postavljeni prepoznatljivi posebno izrađeni planinarski panoi s natpisom Dani hrvatskih planinara – Omanovac 2016.

Kod cestovnog kružnog toka kod pl. doma Omanovac nalazit će se informativni punkt organizatora PD PSUNJ PAKRAC na kojemu možete dobiti sve potrebne informacije. Organizatori će biti obučeni u prepoznatljive identične majice. Na tome mjestu odmah pri dolasku obavezno se prijavljuju sudionici od strane njihovog vodiča neovisno o lokaciji gdje će boraviti i noćiti, ovdje se istovremeno preuzimaju i blokovi za subotnji besplatni zajednički ručak. Ukoliko imate dogovoreno noćenje u vlastitim šatorima na Omanovcu, također je obavezna najava pri dolasku Zlatku Grčeviću na broj 098 196 89 33, koji koordinira podjelu lokacija za šatore.

Vozači motocikala, osobnih i kombi vozila, a naročito autobusa dobit će precizne upute gdje i na koji način će moći parkirati svoja vozila. Tih dana na Omanovcu vrijedit će posebna regulacija prometa koju treba poštivati.

Kod planinarskog doma Omanovac održat će se svečano otvaranje i zatvaranje Dana hrvatskih planinara 2016., tamo će biti polazišna točka za pješačke ture, biti će organizirana prehrana, većina smještaja, zabavni program, druženje, živa muzika i drugi popratni sadržaji.

MOGUĆNOSTI NOĆENJA SU:

 • u planinarskom domu Omanovac
  (obavezna prethodna najava i rezervacija do 10.06., Deanu Nagyu na broj 098 936 88 70)
 • u Đačkom domu u Pakracu
  (obavezna najava uz rezervaciju do 10.06., Zoranu Milakoviću na broj 098 185 00 88)
 • u Hotelu Pakrac u Pakracu
  (informacije, najava i rezervacija do 10.06., Stefanu Terranova na brojeve 098 654 452, 034 412 416, facebook: Hotel Pakrac- Caffe bar Bašča, www.hotel-pakrac.com)
 • u Hrvatskom domu u Pakracu
  (najava i rezervacija do 10.06., Dubravki Špančić na broj 098 412 707, www.domaci-pakrac.hr)
 • u Gradskoj sportskoj dvorani u Pakracu, uz upotrebu vlastitih karimata i vreća za spavanje
  (obavezna najava i rezervacija do 10.06., Robertu Matijaševiću na broj 099 474 37 21)
 • u planinarskom domu Petrov vrh kod Daruvara (od Pakraca do pl.doma Petrov vrh ima oko 30 kilometara, ukupni smještajni kapacitet u pl. domu je 40 ležaja)
  (obavezna prethodna najava Slavku Pokornom najmanje tjedan dana ranije na jedan od brojeva 099 239 11 02 ili 091 583 02 88)

BESPLATNA NOĆENJA uz upotrebu vlastitih šatora, karimata i vreća za spavanje, moguća su:

 • na terenu nogometnog igrališta i u obližnjim šumarcima na Omanovcu u vlastitim šatorima
  (obavezna prethodna najava i rezervacija do 10.06., koordinatoru podjele lokacija za podizanje šatora, Zlatku Grčeviću na broj 098 196 89 33)
 • u seoskom domu u selu Kraguj uz upotrebu vlastitih karimata i vreća za spavanje ili u vlastitim šatorima na livadi uz seoski dom
  (obavezna prethodna najava i rezervacija do 10.06., Matiji Arbanasu na broj 099 25 25 247)
 • u Zgradi pakračkih udruga u Pakracu, uz upotrebu vlastitih karimata i vreća za spavanje
  a) prostor Kluba ratničkih vještina Pakrac
  (obavezna prethodna najava i rezervacija do 10.06., Mariju Tušeku na broj 098 842 438)
  b) prostor Odreda izviđača Pakra (obavezna prethodna najava i rezervacija do 10.06., Marku Laliću na broj 099 282 56 15)

Navedeni smještajni kapaciteti popunjavat će se prema redoslijedu prijava. VAŽNO:
Zbog osiguranja dovoljnih količina obroka za zajednički besplatni ručak (grah) u subotu te ostalih važnih organizacijskih priprema, molimo vodiče da obavezno najave dolazak i broj sudionika na Danima hrvatskih planinara 2016. na Omanovcu najkasnije do 10.6.2016.g. na mail: pakrac@pdpsunj.hr ili Kreši Čehuliću na broj 098 185 01 31. ili Borislavu Černiju na broj 098 32 55 08

Posude i pribor za jelo možete ponijeti i vlastiti.

PROGRAM

PETAK 24.06.2016.

 • od 12:00 do 22:00 sata: prihvat i smještaj planinara prema redoslijedu prijava i odabiru lokacija za noćenja
 • mogućnost obilaska prvog dijela novo uspostavljene planinarske obilaznice Planinarski put Psunj (skraćeno P) s polaskom iz sela Skenderovci u 15 sati. To je teža planinarska tura za kondicijski spremne planinare, koja traje oko 5 sati hoda.
  Trasa polazi iz sela Skenderovci-Brod (160 m), prolazi pored pl.skl.Točkica (282 m) u zaselku Gagići koje je kontrolna točka (KT) 1 Planinarskog puta Psunj (P), ide preko područja Gaj do KT2 Duge međe (425 m), prolazi pored izvora Begovac i penje se do zemunica na Begovači (470 m) – lokalitet vezan za 2.svj.rat, zatim prelazi preko prijevoja Kriva breza (434 m), spušta se niz zanimljivu tzv. Cvijinu stazu KT3, da bi se u konačnici popela uz Debeli rt do pl. doma Omanovac KT4, Planinarskog puta Psunj.
  Zainteresirani za ovu pješačku turu trebaju se obavezno najaviti do 10.06. kada će dobiti i sve ostale informacije kod Žarka Ročeka na broj 099 850 54 60.
 • u poslijepodnevnim i večernjim satima, ukoliko bude najavljenih interesenata, organizirat ćemo razgledanje užeg centra grada Pakraca i njegovih znamenitosti uz stručno vodstvo.
  Najave za to obavljaju se do 10.06., kod Zorana Milakovića na broj 098 185 00 88.
 • uz obaveznu prethodnu najavu do 10.06., u vremenu od 18 do 20 sati, moguće je razgledati stalni izložbeni postav Vojne i ratne povijesti u ulici Hrvatskih velikana 3 u Pakracu, koji je uspostavljen velikim zalaganjem profesora Marija Tušeka i Kluba ratničkih vještina Pakrac. Najave se vrše kod Zorana Milakovića na broj 098 185 00 88.
 • od 20:00 do 22:00 sata druženje na području planinarskog doma Omanovac

SUBOTA 25.06.2016.

 • u 09:30h polazak na turu: Pl. dom Omanovac-Turske kapije-Plandište-Hajdučka kosa-potok Rogoljica-Bukvik-Velika poljana-Srnolov-Šimenjak-Begovača-prijevoj Kriva breza-pl. dom Omanovac (trajanje oko 6 h)
  Teža planinarska tura za osobe u dobroj fizičkoj kondiciji, a markirana trasa nas vodi od pl.doma Omanovac (655 m) – koji je kontrolna točka 4 Planinarskog puta Psunj (P) i kontrolna točka 4.  Slavonskog planinarskog puta (SPP) preko Turskih kapija i Plandišta do Hajdučke kose (566 m) KT5 Pl. puta Psunj, od koje preko potoka Rogoljice (Pjeskaš) uz Bukvik do Velike poljane (690 m) i zidina starog planinarskog doma Josipa Svobode gdje se nalazi KT6. Dalje stazom oko vrha Oštrenjak (728 m) do područja vrha Srnolov (692 m) gdje je KT7 Pl. puta Psunj. Silazimo niz područje Šimenjak, prelazimo preko ušća potoka Rečice u Rogoljicu i penjemo se na Begovaču (470 m) na kojoj se nalaze zemunice (lokalitet vezan za 2.svj.rat). Prelazimo preko prijevoja Kriva breza (434 m) i usponom uzduž gotovo cijelog Omanovačkog brda penjemo se i zatvaramo krug do pl. doma Omanovac.
 • u 10:00h polazak na turu:
  Pl. dom Omanovac-Debeli rt-Cvijina staza (KT3 Pl. puta Psunj)-prijevoj Kriva breza-Begovača-dolinom uz sliv potoka Rogoljice-Planinski rt-pl. dom Omanovac (trajanje oko 4 h)
  Srednje teška planinarska tura koja polazi od pl. doma Omanovac (655 m), silazi niz Debeli rt i penje se po zanimljivo izvedenoj tzv. Cvijinoj stazi (oko 350 m) do prijevoja Kriva breza (434 m). Dalje pokraj zemunica na Begovači (470 m), pa spust na makadam cestu u dolini potoka Rogoljice. Uzvodno po cesti pored odmorišta sa drvenom nadstrešnicom, stolovima, klupama i uređenim izvorom. Nastavljamo dolinom i usponom uz Planinski rt penjemo se do pl. doma Omanovac.
 • u 10:30 h polazak na turu:
  Pl. dom Omanovac-Turske kapije-staza Puzavac-dolinom uz sliv potoka Rogoljice-Pjeskaš-Hajdučka kosa-Plandište-Turske kapije-pl. dom Omanovac (trajanje oko 2:30 – 3 h)
  Lagana planinarska tura koja prelazi preko Turskih obrambenih opkopa tzv.Turskih kapija, spušta se niz stazu Puzavac na makadam cestu u dolini potoka Rogoljice kojom nastavlja prateći potok uzvodno do mjesta zvanog Pjeskaš od kojeg se penje na Hajdučku kosu preko koje nastavlja na Plandište i preko Turskih kapija do pl. doma Omanovac.
 • od 15h zajednički besplatni ručak (planinarski grah)
  Molimo Vas da ponesete sa sobom šalice, posude i pribor za jelo, kako bi smo izbjegli korištenje jednokratnog plastičnog pribora koji onečišćuje naš okoliš.
  – u 17h otvaranje Dana hrvatskih planinara 2016, uz pozdravne riječi domaćina, predstavnika Hrvatskog i Slavonskog planinarskog saveza i drugih uzvanika, uz nastavak prigodnog programa
  – od 18:00-19:30, prigodna sportska natjecanja
  – od 20:30h planinarska noć uz glazbu uživo

Svih dana susreta mogu se pogledati izložbe: „120 godina planinarstva u Slavoniji“, Slavonske planinarske značke“ i „U susret 60 godina Slavonskog planinarskog puta“. Planira se i promocija knjige „120 godina planinarstva u Slavoniji“.

NEDJELJA 26.06.2016.

 • u 8:30h polazak na pješačku turu:
  Pl. dom Omanovac-Turske kapije-staza Puzavac-Torine-Čiča Matina-Velika poljana-izvor Sikiljevac-Bukvik-Hajdučka kosa-Plandište-Turske kapije-pl.dom Omanovac (trajanje oko 4:30h)
  Srednje teška planinarska tura koja polazi od pl.doma Omanovac (655 m) preko Turskih obrambenih opkopa tzv. Turskih kapija (652 m), spušta se niz stazu Puzavac na makadam cestu u dolini potoka Rogoljice, prelazi most nad potokom i penje se do planinske livade Torine (560 m) od koje dalje pored zgodne lovačke nadstrešnice nazvane Čiča Matina i usponom do Velike poljane (690 m) i zidina starog planinarskog doma Josipa Svobode. Preko livada košenica pored izvora Sikiljevac, niz Bukvik i preko potoka Rogoljice na Hajdučku kosu (566 m), preko Plandišta i Turskih kapija natrag do pl.doma.
 • u 09:00h polazak na pješačku turu:
  Pl. dom Omanovac-Turske kapije-Žirovnjak-planinarsko odmorište Tromeđa- Fokinom stazom preko Ploča-pl. dom Omanovac ( trajanje 2:30h )
 • u 14 sati predstavljenje domaćina Dana hrvatskih planinara 2017. PD“Mljet“Goveđari, podjela Priznanja za sudjelovanje i zatvaranje manifestacije