KALENDAR AKCIJA SLAVONSKIH PLANINARSKIH DRUŠTAVA U 2023. g.

ažurno prema prijavama društava do 10.12.2022. Mjesec/ vikendi i neradni dani blagdan akcija planina / lokacija organizator Siječanj 1. Nova god. 6. (pet.) Sv.tri kralja 3 kralja na Boroviku Krndija, Borovik PD Đakovo, info: pd.djakovo@gmail.com 7.-8. 15. (ned.) 11....