Novljanska sarmijada 2018.

Dragi naši planinarski prijatelji, s radošću vas pozivamo na 20. Novogodišnji pohod Novskim brdom – „Novljanska sarmijada 2018.“, Novska, 14.01.2018. (nedjelja). Opis puta: Dužina trase „Novogodišnjeg pohoda“ je cca. 15 km i hoda se oko 4 sata laganom stazom iz...

28.01.2018. – Zadnja prvoga

28.01. nedjelja – Zadnja prvoga, Gazije, HPD Sunovrat Đurđenovac (Sretenka Vinojčić, 0998755973,...

27.01.2018. – 90 godina PD Psunj

27.01. subota – 90 godina PD Psunj Pakrac, svečana sjednica i prigodni program (Zoran Milaković, 0981850088, Stevo Nagy, 098 482 875,...

06.01.2018. – 3 kralja na Boroviku

06.01. subota – 3kralja na Boroviku, PD Đakovo, Pl. kuća Borovik (Otmar Tosenberger, 0911814119, pd.djakovo@gmail.com) Kako tradicija nalaže, svake godine, istog datuma na kraju praznovanja, okupljaju se planinari kod kućice u šumi, blizu jezera Borovik. Program...

Plan obilaska SPP-a za 2018. godinu

PRIJEDLOG PLANA ETAPNOG OBILASKA SPP-a ZA 2018. g.4. CIKLUS ETAPNOG OBILASKA SPP-a, br. izleta datum izlet na trasi SPP-a vrijeme 1. IZLET N 25.02.2018. PETROV VRH – VELIKI JAVORNIK – ŠPANOVICA 7 h2. IZLET S 17.03.2018. ŠPANOVICA – ČAKLOVAČKA KULA...