Hrvatski planinarski savez izradio je funkcionalnu računalnu aplikaciju za vođenje evidencije o članstvu planinarske udruge, koju mogu besplatno koristiti sve zainteresirane planinarske udruge članice HPS-a.

Aplikacija omogućava jednostavan unos i obradu članskih podataka. Aplikacija je izrađena prema najvišim standardima kojima je zajamčena potpuna sigurnost podataka.

Ovlaštene osobe planinarske udruge pristupne podatke i upute za korištenje aplikacije mogu dobiti od Komisije za promidžbu i izdavačku djelatnost HPS-a putem elektroničke pošte promidzba@hps.hr.

Kliknite ovu poveznicu za preuzimanje https://a5.perodaktil.homeip.net/apex/f?p=HPS:HPS

Za pomoć oko korištenja ove aplikacije možete se obratiti i tajniku PU SP na broj 098 637 105.