28.05. nedjelja

Susret planinara pjesnika i slikara na Sovskom jezeru,
HPD Sokolovac (Predrag Livak, 0993020007, e-mail: livak8@gmail.com)