• 27.05. nedjelja – Susret planinara pjesnika i slikara na Sovskom jezeru, HPD Sokolovac
    (Predrag Livak, 0993020007, e-mail: livak8@gmail.com )