• 19.11. nedjelja – Jesen na Dilju, pohod Prezdanak-Čardak , HPD Tikvica Županja 
    (Marko Mikić, 0995662122, e-mail: hpd.tikvica@gmail.com)