18.09.2016.  – nedjelja

  • 6. izlet Etapnog obilaska SPP-a
    Pilana – Maksimov hrast – Klikun – Požeška Koprivnica (7h)