• 14.01. nedjelja – 20. Novogodišnji pohod Novska-Jelenska glava-Jezero, PD Zmajevac Novska
    (Melita Mihalić, 0915392422, e-mail: pd.zmajevc@gmail.com )