13.03.2016., nedjelja

  • Španovica – Čaklovačka kula – Omanovac
    vrijeme pohoda: 7h