• 07.04. subota – Belišćanski pješački put, HPD Belišće, Belišće
    (Zdenko Kovač, 098 464968, e-mail: hpd.belisce@gmail.com)