• 02.12. nedjelja – Prva zadnjega, Gazije, HPD Sunovrat Đurđenovac
    (Dario Škrnjug, 0976601525, e-mail: hpdsunovrat@gmail.com )