• 02.06. subota – Tradicionalni pohod na Dinaru, HPS i SPV Šibenik