Opis trase Slavonskog planinarskog puta

10.02.2019.

Obavještavamo sve planinare da su u tijeku preinake trase SPP. Preinake se vrše na sljedećim područjima:

1. Psunj - bivša minski sumnjiva područja su pregledana i predana na upotrebu pa je konačno omogućeno vraćanje dijelova SPP na predratnu trasu:
a) Španovica - Čaklovačka kula (KT3)
b) Omanovac (KT4) - KT5 se premješta sa Širokog brijega na Veliku poljanu - Brezovo polje (KT6). Time se dobiva kraća i puno zanimljivija trasa.
Trasa je potpuno opremljena i sigurna te se normalno koristit uz pridržavanje upozorenja koja su postavljena na nekim mjestima. Ne preporuča se kretanje noću i za loše vidljivosti bez domaćeg vodiča.


2. prijelaz sa Požeške na Dilj goru (preko Orljave), od Klikuna (KT11) do crkve Sv. Martina (KT12) u Lovčiću može se proći cestom (najkraći put) preko Požeške Koprivnice i mosta kod Ganocinog mlina te pored groblja sela Bučja, no toga se odustalo i ostaje kao alternativna trasa (nemarkirana). Usvojena je planinarski zanimljivija trasa koja se od stare(postojeće) odvaja kod izvora Slatine, prolazi pored etno sela Stara Kapela pa na most kod sela Dragovci i dalje kroz B.Drenovac na Viljevo, Kasonjski vrh i spušta se u Lovčić. Trasa za sada još nije spremna za službenu uporabu ali se može proći uz lokalnog vodiča. Čim bude u redovnoj upotrebi, bit će ovdje objavljeno. 

 prijelaz sa Požeške na Dilj goru - izmjena trase


3. Krndija: dionica žp Londžica (KT17) - Bedemgrad (KT18) - trasa ide zapadnije izbjegavajući kamenolom Gradac. Trasa je označena ali se preporuča zatražiti savjet ili vođenje lokalnog vodiča. 

Krndija - izmjena trase


Prije nego se uputite navedenim dionicama zatražite informaciju o aktualnom stanju na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Novo izdanje Dnevnika SPP, na temelju navedenih izmjena, bit će tiskano nakon što stigne potvrda o isključivanju iz Minsko sumnjivog područja još jednog manjeg dijela stare trase SPP na Psunju, koji se za sada još uvijek zaobilazi. Vjerojatno u drugoj polovini 2019 godine. Dnevnik iz 2011. je još u prodaji i vrijedi bez ograničenja, s tim da se KT5 ovjerava na Velikoj poljani a ne na Širokom brijegu. 

 

 

ZAPADNI PAPUK

PETROV VRH  -  MANASTIR PAKRA  - VELIKI JAVORNIK  -  ŠPANOVICA,  6 h

Trasa SPP-a počinje (KT1) od planinarskog doma „Petrov vrh“ (547 m). Markacija polazi u JI smjeru iza obližnje pečenjare, siječe trasu dalekovoda i spušta se kroz crnogoričnu šumu na šumsku cestu, kojom idemo desno, nizbrdo. Put ubrzo napušta cestu i nastavlja se kroz šumu. U hrastiku se put odvaja lijevo i spušta do potoka Stančevac (30 min. od doma). Preko širokog po-toka nema uređenog prijelaza, već ga treba pregaziti na pogodnom mjestu. Od potoka put se nastavlja preko uže travnate čistine a zatim ulazi u šumu te se penje do livada u području Vinogradine. Na čistini idemo lijevo, držeći se poljskog puta koji silazi u selo Donji Borci (401 m) na asfaltnu cestu (1 h od doma). Po cesti idemo lijevo, do sela Srednji Borci. Markacija ovdje napušta cestu, skrečući desno na put koji ide kroz mladu šumu. Njime silazimo do plantaže lješnjaka i zaraslih pašnjaka. Udesno prelazimo na šumski put, koji ubrzo u lijevo ulazi u manji šumarak. Izlaskom iz šume počinjemo se spuštati kroz područje mlade šume. Na tom dijelu puta treba pažljivo pratiti markacije koje su uglavnom postavljene po tankim stablima. Silazimo niz jarak i spuštamo pored zapuštenog groblja i kapelice do Manastira Pakra (2 h od doma).

Kod Manastira Pakra (221 m) izlazimo na makadamsku cestu Sirač (8 km) - Voćin (25 km). Idućih 20 min. markacije idu uzvodno uz impresivno korito rijeke Pakre (od Sirača, ova rijeka Pakra teče dalje kao rijeka Bijela), cestom prema Voćinu. Na cestovnom križanju, neposredno prije ušća potoka Purnice u Pakru, kod mosta i spomen obilježja hrvatskim braniteljima, skrećemo desno, na cestu kroz dolinu Purnice. Oko 20 m lijevo od ceste nalazi se izletište s nadstrešnicom, stolovima i klupama te izvorom pitke vode.

Idućih 20 min. put se nastavlja cestom koja prolazi uz tok Purnice. U gornjem dijelu potoka vrijedi obratiti pažnju na atraktivno stjenovito korito. Treba paziti kako ne bismo prošli mjesto gdje trasa SPP-a ostavlja cestu i skreće lijevo (putokaz). Markacijom se tu penjemo u nekoliko zavoja i prolazimo kroz hrastovu šumu bez vidika. Stalan uspon od ceste sve do Malog Javornika (575 m) traje 40 min.. Teren od Malog Javornika nadalje je ravniji.
Put dalje vodi kroz bukovu šumu, presijecajući kri-žanje šumskih cesta iznad kojeg idemo u desno. Hodajući šumskom vlakom rubom šume i sječine, prolazimo ispod vrha Velikog Javornika. SPP zasada ne prelazi preko samog vrha, već nastavlja šumskom vlakom ispod njega. Križanje planinarskih staza pod vrhom označeno je putokazima. Mi idemo lijevo, uzbrdo do KT. Za daljnjih 5 min. doći ćemo na sedlo (KT2) koje spaja Veliki Javornik (717 m) s područjem Zečjeg kamena (637 m).

Od doma do V. Javornika stiže se za 4 h.

Nakon ovjere dnevnika vratit ćemo se natrag   do križanja staza i nastaviti lijevo, prema Španovici. Markacija vodi kroz šumu hrasta i bukve i izlazi na šumsku cestu koja vodi prema Siraču i Barici. Tom cestom, koja sada prolazi kroz šumu ariša, ide i SPP. Od ceste se odvajamo u lijevo i prelazimo preko Ciganovog brda (441 m) koje se nalazi u fazi postupne sječe pa ovdje treba pojačano paziti na markaciju. Pred selom, ravno ispred nas otvara se vidik prema Psunju i odašiljaču na Brezovu polju. Put se dalje zavojito spušta na makadamsku cestu kojom prolazimo kroz slabo naseljeno selo Gornji Grahovljani i ubrzo silazimo na asfaltnu cestu, kod raspela. SPP odlazi lijevo cestom. Prolazimo pokraj maštovito uređenog OPG-a i za 15 min. stižemo do glavne prometnice Požega - Pakrac u selu Španovici. Tom cestom idemo desno, u smjeru Pakraca 15 min. do središta Španovice (od V. Javornika do Španovice 2 h).

U selu se možemo odmoriti kod zgrade Zavičajne zajednice Španovčana, desno od raspela sa zvonikom. Malo dalje, 100 m iza doma nalazi se groblje i spomen-obilježje koje nam ukazuje na burnu povijest španovačkog i pakračkog kraja.

 

PSUNJ

ŠPANOVICA - ČAKLOVAČKA KULA - PL. DOM OMANOVAC,  4 h
PL. DOM OMANOVAC  -  ŠIROKI BRIJEG - BREZOVO POLJE  -  PL. KUĆA STRMAC,  9 h
PL. KUĆA STRMAC  -  BAĆIN DOL,  2:30 h

SPP nastavlja kroz Španovicu 15. min u smjeru Pakraca. Ulazimo u selo Dragović koje napuštamo već nakon 100 m, na desnom zavoju asfaltne ceste prema Pakracu. Put nas vodi u lijevo s ceste na makadamski put, kojim ubrzo dolazimo do rijeke Pakre. Markacije vode preko mosta i neposredno prije zaselka, na cestovnom križanju, odlaze desno poljskim putom koji neko vrijeme prati tok Pakre. Uz Pakru SPP stiže do potoka Rakovac. Blizu je drveni mostić za pješake. Prelaskom potoka držimo se poljskog puta, koji u lijevo zakreće preko čistine i spaja se na glavni šumski put. On prolazi ispod same šume i nastavlja prema području Rakovac. Tu markacije silaze u lijevo sa šumskog puta i prelaze preko korita potoka, a odmah zatim se počinju  uspinjati putem, koji presijeca dva šumska puta. Neposredno pred samim Čaklovačkim brdom (422 m) teren se izravnava. Staza zaobilazi zaraslu vršnu visoravan s desne strane, te se niz strminu spušta do rta na kojemu se nalaze ostaci starog grada Čaklovca (KT3). Od Španovice do Čaklovačke kule (16 st.) stiže se za 1:30 h.

Od starog grada staza se nastavlja vanjskim rubom opkopa i drži se rubno uz visoku šumu, a desno je strmina. Izlazimo na prosjeku te prelazimo preko dvije manje čistine iza kojih se odvajamo oštro u desno. Šumskim putem spuštamo se zatim u područje Rakovac, na istu onu cestu na kojoj smo bili prije uspona na Čaklovac. Idućih 20 min. SPP vodi šumskom cestom, uzvodno.

Prije betonskog mosta, iznad kojeg se nalazi ušće potoka Lučice u potok Rakovac, silazimo u desno, prelazimo korito potoka Lučice i započinjemo uspon. Uska staza spaja se sa prosjekom kojom izlazimo na greben u blizini Hajdučke kose. Pod starim razgranatim grabom vrijedi se kratko odmoriti.

Već 30 m dalje nalazi se križanje pl. staza. Lijevo ide markacija SPP-a preko Hajdučke kose za Široki brijeg. Na ovo križanje vratit ćemo se kada budemo nastavili obilazak SPP-a od Omanovca. Sada idemo desno, prelazimo preko Plandišta i nakon 30 min. izlazimo na asfaltnu cestu koja dolazi od Pakraca. Tom cestom idemo lijevo, prolazimo križanje staza ispod Turskih kapija i za 15 min. dolazimo do pl. doma „Omanovac“ (655 m). Domom gospodari PD „Psunj“ iz Pakraca. (KT4)

Od Omanovca se možemo spustiti u Lipik (154 m) ili Pakrac (165 m), za malo više od 2 h. Kod doma je križanje pl. staza koje je označeno putokazima. Tko želi prema Lipiku krenut će u JZ smjeru niz Debeli rt, proči kroz sela Šeovicu i Skenderovce te preko Popovog salaša stići u Lipik. Tko želi u Pakrac krenut će ispod doma, u SZ smjeru te se spustiti stazom preko Ploča do odmorišta Tromeđe (438 m) gdje presijecamo cestu Pakrac - Omanovac. Pred samim gradom, ali još uvijek u šumskom području, možemo birati da li ćemo se spustiti „Fokinom stazom“ ili želimo poći preko šume Kalvarija (314 m). Po „Fokinoj stazi“ svake se godine, od 1996., početkom prosinca organizira  tradicionalni pohod PD-a „Psunj“ Pakrac, u znak sjećanja na svoga člana - hrvatskog branitelja Marijana Kulhavija Foku i još 6 branitelja iz Bjelovara. Staze se spajaju ispred rkt. crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije (18 st.), na Trgu pape Ivana Pavla II u Pakracu. Vidik s Omanovca za bistrih dana seže sve do Kleka, Medvednice i do zagorskih planina. Cesta Pakrac - Omanovac (8 km) ide preko sela Kraguj.

Od doma „Omanovac“ trasa SPP-a vraća nas cestom prema Pakracu. Na lijevom oštrom zavoju, u području zvanom Klupe, markacije SPP-a ulaze u šumu. Prolazimo pokraj kamena međaša koji je označavao carske i spahijske granice, a koji još uvijek odolijeva zubu vremena. Spuštamo se do Plandišta preko kojeg prelazimo i nastavljamo kroz šumu. Put stiže ponovno do križanja pl. staza koje smo prošli dolazeći od Čaklovca. Na ovom križanju ići ćemo desno 6-7 min., do sljedećeg križanja u Selišcu na Hajdučkoj kosi. Do tuda smo od Oma-novca došli za 1 h. Desno ide staza za Veliku polja-nu, preko Pjeskaša i Bukvika (1 h), a mi idemo lijevo preko Hajdučke kose i njenog najvišeg vrha Pjetlovca (629 m) prema Brezovu polju.

Za 30 min. od Selišca, stiže se na šumsku cestu kojom kratko idemo desno i prelazimo preko mosta na potoku Rogoljica. Nakon 1:30 h hoda od Omanovca, stiže se na Petkovaču (550 m).

Cesta desno, koju omeđuju slivovi potoka Rogoljice i Vučjaka, odlazi prema Begovači, dok cesta lijevo vodi za Veliku poljanu, gdje je važno križanje pl. putova. Pokraj barake i preko potoka Vučjak, u smjeru JJI, staza ide za Veliku poljanu (50 min.).

SPP, gledano sa cestovnog križanja, odlazi lijevo od ceste za Veliku poljanu, iznad stijene sa spomen obilježjem za stradale u Drugom svjetskom ratu.

Trasom SPP-a penjemo se uz prosjeku i za 20 min. izbijamo na šumsku cestu. Ovdje smo ponovno na križanju pl. staza. Desno cestom odlazi staza za Veliku poljanu (1 h), a SPP ide istom cestom, ali lijevo, 15 min., s postupnim padom terena. Neposredno prije područja Jasike silazimo sa ceste desno i držeći se strogo markacije prelazimo malu usku čistinu te nastavljamo dalje zavojitom stazom kroz šumu, podno područja Konjoder. Od tog mjesta silazimo do potoka i izlazimo na šumsku cestu Petkovača - Široki brijeg. Ceste se dotičemo samo na tren u oštrom zavoju, desno od kojeg započinjemo uspon prosjekom, uz strminu Tanke kose. Sa V. Badnjaša spuštamo se na već spomenutu cestu kojom idemo desno, uzbrdo i za 10 min. dolazimo u podnožje Širokog brijega (700 m). (KT5)  Od doma do Širokog brijega je 3:30 h hoda.

Mjesto je pogodno za odmor. Iznad kamenom obzidanog nepresušnog izvora uz cestu, nalazi se nadstrešnica sa stolovima i klupama. Nasuprot izvora, na 5 min. niz prosjeku po staroj markaciji, nalazi se Partizansko groblje 1. odjeljenje.

Od Širokog brijega idemo i dalje šumskom cestom 10 min., do mjesta gdje se nasuprot malog kamenoloma, trasa SPP-a odvaja lijevo u šumu. Kroz područje Međeđak spuštamo se do potoka Sivornice. Prelazimo korito i izlazimo na šumsku cestu, kojom idemo desno, uzvodno. Za 10 min. sa ceste put silazi u lijevo, ponovno prelazi Sivornicu i polako se penjemo prema brdu Džaperovica. Na prijevoju, trasa puta ide desno.

Lijevo od prijevoja na Džaperovici (761 m), nalazi se Partizansko groblje 2. odjeljenje.

Niz Presedalj silazimo do šumske ceste u dolini potoka Vodostaj. Ova cesta presijeca Psunj trasom Španovica - G. Šumetlica - Vodostaj - Crna bara - Brezovo polje - Strmac. Silaskom na cestu SPP ide po njoj do Vodostaja (660 m). Od doma do Vodostaja je 4:30 h.

Na cestovnom križanju na Vodostaju, kod betonskog mosta, glavna cesta odlazi desno za Crnu baru (2,5 km), Brezovo polje (7 km) i Strmac (11 km). Lijevo, u istočnom smjeru, cesta ide prema Javorovici (912 m). Lijevo od te ceste, nalazi se šumarska kuća u izgradnji. Uz nju su nadstrešnica sa stolovima, klupama i kaminom.

Markacije SPP-a vode cestom uz koju se sliva potok iz smjera Kranjskog jarka. Nakon 100 m, od ceste se odvajamo u desno i započinjemo uspon zavojitom šumskom vlakom kroz područje Strnjišak. Nakon 40 min. izlazimo na prosjeku gdje se nalazi križanje pl. staza. Lijevo ide staza za istočni Psunj: Strmačka humka, Kapetanica, Veljina glava, Strmac, Javorovica, selo Mijači, dok SPP ide desno, u zapadnom smjeru. Nakon 10 min. put izlazi na cestu Strmac - Brezovo polje kojom nastavljamo desno. Prolazimo pokraj spomen-obilježja poginulom hrvatskom branitelju Tomislavu Ordaniću i za 5 min. već smo na raskrižju Crna bara. SPP prelazi preko križanja: lijevo je za Brezovo polje (4,5 km), a desno za Vodostaj (2,5 km). Ovdje ulazimo u šumu pl. stazom, koja na svom putu do Brezova polja tri puta presijeca cestu, a zadnjih 15 min. hodamo cestom. Ispred nas je 150 m visok odašiljač. Neposredno uz ulaznu ogradu odašiljača, nalazi se spomen obilježje poginulim hrvatskim braniteljima, pripadnicima Samostalne psunjske satnije. Ulaz u prostor odašiljača nije dozvoljen.

SPP ide cestom lijevo, do Brezovog polja (985 m), najviše točke Psunja i Slavonije (KT6). Od Vodostaja do Brezovog polja je 2 h hoda.

S vrha nema vidika. Na vrhu je 15 m visoka zidana geodetska piramida. Brezovo polje je KT Hrvatske planinarske obilaznice i obilaznice "Najviši vrhovi hrvatskih županija" za Požeško-slavonsku županiju.

Dalje idemo cestom na jug. Nakon 10 min. od vrha odvaja se u lijevo staza za Strmac niz Šibljački potok. Desno markacija vodi na Lipove podove i Ivanovac. Ispod te staze, lijevo od trase SPP-a sva šuma je posječena. Odavde se otvaraju pregledni vidici na Zlatnu dolinu, Požešku goru i Motajicu u BiH. Od Brezova polja za 20 min. stiže se do izvora Dobra voda (906 m) koji se nalazi u visokoj bukovoj šumi. Kada bismo produžili cestom došli bismo na Crnu mlaku i dalje na Kik, Muški bunar ili Ivanovac. Međutim, trasa SPP-a kod izvora silazi u lijevo sa ceste i šumom nastavlja dalje.

Za 10 min. dolazimo do niske mlade guste šume.  Tu se u lijevo odvaja markacija za Strmac preko Gradine, a SPP nastavlja vlakom ravno i nakon 10 min. dolazi do šume gdje se dolazi na križanje pl. putova. Ravno staza produžava niz Jastrebinac do Strmca, a SPP odlazi lijevo prema Božikovačkoj kosi. Nakon 10 min. silaska dolazi se do drugog odvojka za Jastrebinac. Mi ćemo zadržati pravac i preko Božikovačke kose strmo sići na cestu iznad jezera i bazena na Strmcu. Na cesti treba skrenuti desno prema kući. Za 5 min. stiže se do pl. kuće „Strmac“ (350 m), kojom upravlja HPD „Strmac“ Nova Gradiška. (KT7)

Od kuće se treba vratiti istim putom pored bazena do raskrižja asfaltne ceste Šumetlica - Strmac i tu poći desno cestom prema Šumetlici. Markacije vode cestom 1 km i kod velikog panoa za plakatiranje (280 m) skreću lijevo u istočnom smjeru te se počinju šumskom vlakom uspinjati na brijeg. Preko brda Vučje jame (338 m) hodamo 2 h uz često mijenjanje smjera kretanja, s mnogo raskrižja, šumskih putova pa markaciju moramo pomno pratiti. Ovaj dio puta ide i preko livada, pa na njima treba biti posebno oprezan. Pred Baćinim Dolom markacija vodi ispod dalekovoda poljskim putem pored njive, a potom uz potok, pa preko mostića do crkve u selu. Crkva (178 m) u Baćin Dolu se nalazi uz asfaltnu cestu Nova Gradiška – Požega.

 

POŽEŠKA GORA

BAĆIN DOL - GRAČANICA - KAPAVAC - MAKSIMOV HRAST, 6 h
MAKSIMOV HRAST – C. VRHOVCI – ŠABANOV ORAH – KLIKUN – RATKOVICA, 6 h


Od crkve u Baćin Dolu SPP vodi u istočnom smjeru do starog grada Gračanice (402 m), a traje 1:15h. Prvo se uz potok Batnjak 1 h ide do nadstrešnice, a potom lijevo uz brdo još 15 min. kroz mladu šumu na greben i do  Gračanice.(KT8)

S Gračanice silazimo 30 min. šumskom cestom i markiranim putem do raskrižja gdje skrećemo desno. Markacije SPP-a dalje nas vode podno Mladika (510 m) na proplanak krčene šume odakle vidik seže do južnih padina Papuka i Krndije. Skrećući u sjevernom smjeru spuštamo se 20 min. na "lager" iznad Opršinca. Od toga mjesta put nastavlja podno kote 515 prema Kapavcu.(KT9) S desne strane nailazi se na krčene povr-šine s kojih se unatrag lijepo vidi Psunj i dominantni odašiljač na Brezovu polju. Od Gračanice do Kapavca je 2:30 h hoda. Kapavac (618 m) je najviša točka Požeške gore i KT je obilaznice „Najviši vrhovi hrvatskih županija“ za Brodsko-posavsku županiju.
Od Kapavca osnovnim bilom preko Lokvi i spuštajući se Kačperovcem, stižemo za 1:30 h na Piljanu. To je livada sa zapuštenom šumarskom kućom, sjecište tri šumska puta i sutok dva potoka u potok Pokotinu. Po nekima to je geografska razdjelnica, zapadne Babje gore i istočne Požeške gore. Na Piljanu se može doći i makadamskom cestom iz sela Tisica, 7 km.

Zadržavajući jugoistočni smjer kretanja markacije SPP-a penju se 45 min. na Maksimov hrast (615 m). Tu je geodetska piramida, repetitor i raskrižje pl. putova.(KT10) Južno je spust u Vladisovo, 1:15 h (za uspon iz Vladisova treba oko 1:45 h).

Trasa SPP-a s vrha se spušta u istočnom smjeru. Nakon 100 m desno se odvaja staza do izvora i otvorenog skloništa (lovačke barake), a nakon daljnjih 5 min. stiže se do markiranog odvojka za selo Starci (prema jugu). SPP nastavlja ravno dalje u istočnom smjeru i za 25 min. stiže se na Kamen (600 m). Odavde se jedan put u sjevernom smjeru spušta prema starom gradu Dolcu i selu Brestovcu (2 h), a SPP nastavlja istočno hrptom Požeške gore preko Kapetanove kose, Jastrebca i Kurjačine na makadamsku cestu Vrhovci Gradski - Škrabutnik. Od Kamena se na Jastrebac stiže za 40 min.

Tu se lijevo odvaja markirani put za Vrhovački grad i Požegu (2:30 h). S Jastrebca (463 m) se izvrsno vidi  južna padina Požeške gore sa selima Škrabutnikom i Lipovcem, a preko Save gorom Motajicom i njenom najvišem vrhu Gradini (652 m).

Došavši na makadamsku cestu, nastavljamo lijevo njome 10 min. do desnog ulaska u šumu. Šumom za 5 min. stižemo na makadamsku cestu Požega - Nova Kapela. Cestom treba ići 50 m desno i kod groblja nastaviti lijevo u selo Vrhovce Crkvene. Od Maksimovog hrasta do sela trebalo nam je 2:30 h.

Trasa SPP-a ide po ugaženom putu koji je granica između livada i šikare. Za 50 min. stiže se na makadamsku cestu Požega - Laze Prnjavor i tu markacije SPP-a skreću desno, u južnom smjeru. Taj mali proplanak uz cestu koji pruža lijep pogled na upravo prijeđeni put, zove se Šabanov orah. Pođemo li markacijom ravno, došli bismo do Tromeđe (385 m), a za 2 h stigli bismo u Pleternicu ili Viškovce. Iz Pleternice, preko sela Buk imamo markiranu varijantu za Cinkovac (461 m), Papa hrast (star 550 godina) i Pljuskaru. Ova trasa ide šumovitim hrptom Dilja i spaja se s donjom trasom SPP-a prije Vidovog brda. Sa Cinkovca se preko prijevoja Međa može dalje na Degman (461 m) i Sovsko jezero.

Od Šabanovog oraha nastavljamo cestom 20 min. prema jugu, uz bunar Antunovac s pitkom vodom, do sela Prnjavor. Desno se odvaja markacija za Rasoju i Komoricu. Pogledavši prema sj. vidjet ćemo sela Laze Ćosine i Laze Vasine, a u daljini Papuk i Krndiju. Na kraju malog sela markirani put ulazi u šumu, a nakon 10 min. hoda dolazi se do raskrižja. Lijevim odvojkom se može za 40 min. doći u šumsko izletište Klašnice, no SPP nastavlja ravno i za 5 min. stiže na novo raskrižje. Markacije vode i dalje ravno te za 10 min. stižu na Klikun. To je vidikovac s kojeg se vidi Požeška gora i dobar dio Dilj gore. (KT11)

Istim putom za 10 min. se vratimo na raskrižje. Tu skrećemo lijevo i za 30 min. kroz prosjeku dolazimo na Jegerovu livadu. SPP nastavlja šumskom cestom prema jugu i nakon 15 min. prelazi preko potoka desno. Markacija nas vodi 500 m usporedno sa potokom pa desno pokraj Bruknerova jarka na kosu kojom silazimo na maka-damsku cestu Pavlovci - Komorica kod izvora po-toka Slatine. U istom smjeru nastavljamo i asfaltnom cestom kroz selo Komoricu izlazimo na županijsku cestu Nova Kapela - Pleternica. Njome treba nastaviti desno oko 30 m prema selu Ratkovici (trgovina, pošta, bife i željeznička stanica), pa lijevo preko željezničke pruge na nasip potoka Slatine.Od Crkvenih Vrhovaca do Ratkovice treba oko 3:30 h.

 

DILJ GORA

RATKOVICA - LOVČIĆ - PLJUSKARA - PL. DOM ĐURO PILAR, 10 h
PL. DOM ĐURO PILAR - ČARDAK - VUČJE GLAVE - PL. KUĆA BOROVIK, 9 h


Markacija SPP-a iz Ratkovice vodi orljavskim nasipom. Nakon 400 m put se spušta desno prema mostu, koji se popravlja, preko Orljave kod Thenova mlina. Odatle za 10 min. stižemo makadamskom cestom do Brodskog Drenovca. (Dobro je znati da mještani koriste nešto udaljeniji most kod Ganocinog mlina na Orljavi kod Bučja) Stupivši na asfaltnu cestu idemo kratko lijevo pa desno van sela. Staza vodi u istočnom smjeru kroz potočnu dolinu i preko livada u blagom usponu u jugoistočnom smjeru ugaženim putom kroz šumu. U južnom smjeru preko prijevoja ispod kote 254 m put se spušta u Šubarin dol. Pored male akumulacije put vodi u sjeveroistočnom smjeru, ispod Bilavinke, na makadamsku cestu Bučje - Lovčić - Brodski Stupnik. Dalje idemo desno u eko-etno selo Lovčić pa blagim usponom do gotičke crkve Sv. Martina (13. st.).  Osvrnemo li se prema sjevero-zapadu vidjet ćemo vrhove Požeške gore i vodotok Orljave. Od Drenovca do Lovčića treba gotovo 2 h.

Iz središta sela markacije SPP-a vode nas najprije 10 min. asfaltom, a zatim još 20 min. makadamom do groblja i crkve Sv. Martina.(KT12)

Od crkve do prijevoja Grižići stiže se za 1 h. Na ovom dijelu puta treba posebno pažljivo pratiti trasu puta jer je markiranje po poljima i voćnjacima otežano. Generalno, put prati hrbat koji se proteže smjerom jugozapad – sjeveroistok.

Prijevoj iznad sela Grižića sa crkvom Sv. Mihovila, nalazi se na državnoj cesti Slavonski Brod - Požega. Od crkve poljskim putem i preko vrška s lijepim vidikom idemo 40 min. do ceste Sibinj - Grgurevići. Tu nas markacije vode lijevo asfaltom u istočnom smjeru kroz sela do Čelikovića. Od kraja sela dalje ugaženim putem nastavljamo kroz šikare i mladu šumu vrhovima Jagodnjače, Grbavke i Vidovog brda. Nešto prije Vidovog brda odvaja se markacija lijevo za Papa hrast i Cinkovac. Od Vidovog brda desno cestom ide se do groblja i crkve Sv. Petra, a lijevo u Brodske Zdence. Nas markacija vodi ravno prema Pljuskari gdje se iza dva mala slapa (5 min. do špiljice Bukovac) stiže do pl. kuće "Pljuskara" ispod koje je 50 m dubok kanjon Pljuskare. (KT13) Predio se zove i Šalindra po djevojci iz narodne predaje.

Od pl. kuće trasa SPP-a nastavlja se nizbrdo kroz crnogoricu do šumske ceste, pa desno mar-kacijom stižemo do crkve Sv. Petra. Crkvu obilazimo s desne strane i preko livade ulazimo ravno u šumu. Šumskom cestom idemo 300 m a zatim nastavljamo desno stazom preko brda Gradine do jezera Petnje (izletište i kupalište).

Ispod brane i pored šumarske kuće put ulazi ponovno u šumu i penje se na bilo, kojim hodajući oko 1 h dolazimo do križanja: lijevo za Pljuskaru (1:20 h), desno za pl. dom „Đuro Pilar“ (1:10 h). Tu prolazi trasa plinovoda. Iza rampe na šumskoj cesti dolazimo do prvih vikendica. Ubrzo se desno odvaja markacija s putokaznim tablama za šetnicu "Brlićevac" koja silazi pored vile Ivane Brlič Mažuranić do križa u Brodskom Vinogorju. Markacija silazi u grad do autobusne i željezničke postaje.

SPP vodi dalje rubom šume pored releja Košarevac, a zatim na raskrižju pl. putova (lijevo ide markacija za Sv. Petku) nastavlja desno prema jugu cestom između vikendica, vinograda i voćnjaka do pl. doma "Đuro Pilar". (KT14)
Ovaj dio puta poklapa se sa plani-narskom stazom nazvanom "Od Ivane do Tadije"“ i obilježen je lijepim putokaznim tablama. Lijevi krak za Sv. Petku vodi do rodne kuće Dragutina Tadijanovića u Rastušju i vraća se grebenom preko "Šume Striborove" do doma. Od doma se asfaltnom cestom po markacijama može do a. i ž.p. u Slavonskom Brodu. Kućom "Pljuskara" i domom "Đuro Pilar" upravlja HPD "Dilj gora" iz Slavonskog Broda.

Od doma se treba najprije vratiti do raskrižja na asfaltnoj cesti (lijevo za Petnju, desno za Čardak) te nastaviti za Čardak preko dječjeg rekreacijskog igrališta "Šuma Striborova" (1 h od doma). SPP se odatle spušta kroz šumu do mostića preko kojeg stižemo na makadamsku cestu. Njome idemo 100 m, pa skrećemo lijevo da bismo nakon 10 min. došli na asfaltnu cestu Slavonski Brod - Našice.

Nastavimo li cestom ravno stići ćemo do rodne kuće Dragutina Tadijanovića u Rastušju, no SPP nastavlja cestom lijevo 100 m, pa desno poljskim putem (lenijom) oko 20 min. do izletišta i izvora Čapljevik.

Nakon prolaska kroz mladu pa visoku šumu, doline Kniga i Blaca spuštamo se kroz šumu Breščić do poznatog izletišta i jezera Ljeskovca. Od jezera SPP vodi cestom u sjevernom smjeru pa ubrzo zatim nastavlja lijevo uz brdo. Do prve šumske ceste stiže se za 20 min. Toliko nam treba i do druge ceste. Od nje do Čardaka ima još 20 min. Od jezera do Čardaka stiže se za 1 h. Vrh Čardak (421 m) označava 27 m visoka zidana geodetska piramida u koju se može ući sa sve četiri strane svijeta. Piramida je okružena šumom pa je vrh bez vidika.(KT15)

To je sjecište četiriju planinarskih putova. Naš je put došao iz smjera juga. Prema zapadu vodi put za Sovsko jezero (obilaznica "Kružni put po Dilj gori"koji održava HPD "Dilj gora" Slavonski Brod), istočno je markacija za vrh Lipovica (351 m) i obilaznicu "Planinarski put Gardun" (koji održava HPD "Tikvica" Županja), a trasa SPP-a nas vodi sjeverno prema Krndiji i jezeru Borovik.

Put se s Čardaka spušta 1:30 h po grebenu do prijevoja Vrganj - Križice (235 m) na asfaltnoj cesti Đakovo - Ruševo. Markacija tri puta presijeca šumske putove. U predjelu zvanom Filipov dol (oko 50 min. od vrha) stoji sa lijeve strane puta oznaka za vidikovac s lijepim vidikom prema jugozapadu i vršnom dijelu Dilj gore. Ispod vidikovca se nalazi zaselak Borojevci, koji nije stalno naseljen. Zanimljivo je da je vidikovac okružen crnogoricom, što je ovdje rijetkost. Pred samim Vrganjem SPP izlazi na proplanak s kojega se pruža pogled na Kapovac i krndijski Petrov vrh. S desne strane se na-lazi stabilna lovačka čeka koja je vidikovac (245 m) prema dolini u kojoj je selo Slobodna Vlast.

Od Vrganja do Vučjih glava stiže se za 1:45 h. S prijevoja put vodi u sjevernom smjeru prema napuštenom selu Čenkovo, preko kote 278 do lovačke nadstrešnice u vlasništvu "Spektra" d.o.o. Do tuda smo stigli za 30 min. Od nadstrešnice SPP ide 15 min. šumskom cestom desno u jugoistočnom smjeru do raskrižja šumskih cesta. Markacije nastavljaju u sjevernom smjeru širokom šumskom prosjekom zvanom Ječmišta još 1 h do Vučjih glava. Desno prema jugu iza nas ostaje devastirani partizanski spomenik i šumarska rampa na makadamskoj cesti za Slobodnu Vlast (15 min. hoda do sela u kojem ima trgovina). Iz Slobodne Vlasti može se makadamskom cestom (3,5 km) doći do izletišta Bazovac - Vračica. Na izletištu se nalazi uređeni izvor koji teče iz korijena bukve i stvara dva jezerca (zapušteni ribnjaci), a uz put su i nadstrešnice sa stolovima i klupama te šuma lješnjaka i veliki travnjak. Izvor Gornja lipa nalazi se još 1,5 km dalje cestom od izvora pod bukvom. Zanimljiv je zbog toga što voda izvire iz stijene što je ovdje rijetkost.

Trasa SPP-a preko Ječmišta ide gotovo ravno i bez uspona na visini od 243 metra. Izlazi na makadamsku cestu Breznica Đakovačka - Paučje, u neposrednoj blizini odvojka za selo Milinac (od ovog je mjesta Breznica Đakovačka u desno, makadamom bez markacija 3,5 km). Taj se predio zove Vučje glave. Markacija dalje vodi lijevo, pa poludesno (kod odvojka za Milinac) cestom prema selu Paučju. Nakon 1:20 h po izlasku iz sela nailazimo na križanje šumskih cesta i prosjeka. Na ovom se mjestu može skrenuti prema Tromeđi (30 min. polulijevo marki-ranim šumskim putem, ako ne želimo do pl. kuće "Borovik"). Put prema kući Borovik vodi dalje 30 min. cestom koja se zavojito spušta kroz šumu. Pl. kuća "Borovik" nalazi se desno, uz samu cestu koja vodi prema jezeru Borovik, popularnom izletištu Đakovčana, Našičana i Osječana. Do jezera možemo doći cestom za 15 min. Kućom upravlja PD „Đakovo“. Na 5 min. prije kuće, lijevo je odvojak za izvor Svetinja, a tim putem ide i trasa SPP-a u povratku od kuće prema Tromeđi.

 

KRNDIJA

PL. KUĆA BOROVIK - LONDŽICA - BEDEMGRAD - LONČARSKI VIS, 6 h
LONČARSKI VIS - DOBRA VODA - PETROV VRH - MEĐA, 5 h


Od pl. kuće „Borovik“ (KT16) SPP se na-stavlja lijevo cestom prema Paučju, pa nakon 5 min. desno uz rub šume prema izvoru Svetinja. Neposredno prije izvora markacija ide preko lijepog proplanka. Od samog izvora uz ostatke istoimene kapelice put vodi oštro lijevo preko potočića, uzbrdo do prosjeke na grebenu, pa desno kroz samu prosjeku. Poslije 15 min. hoda prosjekom stiže se na nasipanu šumsku cestu, nasuprot bukove šume. Ovdje treba krenuti lijevo cestom, kojom se za 10 min. stiže do Tromeđe (263 m). Cestom koja odlazi lijevo, markiran je put prema Paučju, za one koji se, u dolasku iz Vignjišta, ne žele spuštati prema Boroviku.

Trasa SPP-a ide dalje prema Vignjištu skrečući desno prosjekom u šumu. Nakon 5 min. nailazimo na nasipanu šumsku cestu i skrećemo lijevo, a cesta uskoro završava okretištem. Već 100 m poslije okretišta treba skrenuti u prosjeku desno. Ubrzo s lijeve strane prestaje šuma, a put vodi kroz uski pojas šikare. Lijevo, na mjestu gdje je šikara otvorena, je odvojak za kotu Stipčić (242 m) s lijepim vidikom na Krndiju i dio Dilja. Put vodi uz rub šume sve do tvrde šumske ceste koju slijedimo desno u šumu. U dugom lijevom zavoju, prije nego se cesta spoji s putom Vignjište (desno) - Granice (lijevo), skreće se desno kroz šumu i kod prvih kuća izlazi na cestu koja vodi uzbrdo do križanja i zavjetnog križa.

Od križa u Vignjištu krećemo na sjever prema Našicama i nakon 200 m skrećemo oštro lijevo šumskim putom, koji u početku ide uz granicu šume s desne strane, a kasnije ulazi u šumu s obje strane. Do željezničke postaje Londžica može se doći prateći dalje taj put ili lijevo dolje stazom do Ema vrela (izvor, nadstrešnice, ribnjak), odakle je 30 min. do željezničke postaje Londžica, na pruzi Pleternica – Našice. To je 1957. bila početna točka prve trase Slavonskog planinarskog puta.(KT17)

Za daljnjih 25 min. silaska stiže se do devas-tiranog doma odmora Gradac. Od stražnje strane doma laganom uzbrdicom SPP nastavlja pokraj groblja i kamenoloma 1:15 h do Bedemgrada (407 m). (KT18)

U zapadnom smjeru ima malo više od 1 h do raskrižja, gdje je lijevo 10 min. do poznatog izletišta i izvora Paulinovac (nadstrešnica, stolovi i klupe), a desno 20 min. do vrha i odašiljača Lončarski vis.(KT19)

Vrh nam ostaje iza leđa, a mi se spuštamo mimo spomenika u zapadnom smjeru prema dobroj šumskoj cesti. Do malog proplanka Kolarišta je 1 h hoda. Oko 100 m dalje od Kolarišta desno vodi markacija "Našičkog planinarskog puta" prema selu i vodovodnom crpilištu Seona. Kod Dobre vode, desno se odvaja markacija obilaznice "Tragom prvog izleta našičkih planinara" za selo Gazije (preko Debelog brda) odnosno izletište Staklana (preko Pijeskova). Ove dvije obilaznice održava HPD „Krndija“ iz Našica. Od Dobre vode do Gazija stiže se za 2 h. Na zapadnom kraju sela Gazije nalazi se pl. kuća "Tivanovo" kojom upravlja HPD "Sunovrat", Đurđenovac.

Šumski put prema Dobroj vodi ide uglavnom bez većih silazaka i uspona glavnim hrptom Krndije, ali se mora obratiti pozornost pri orijentaciji na području velike šumske štete (izvale).  Na Dobroj vodi lijevo za 5 min. dolazimo do izvora, ili za 1:45 h do Kutjeva. (KT20)

Od Dobre vode do Petrovog vrha stiže se za 1:30 h po hrptu. Petrov vrh (701 m) (KT21) je značajan vrh Krndije, u blizini prijevoja Međa na županijskoj cesti Kutjevo – Orahovica.
Na tom dijelu puta na hrbat stižu s desne strane od Gazija markirani putovi preko Vrletine, Ravnog brda (stijena Kvržica) i Koluta (Razbito kolo).  Petrov vrh je KT obilaznice "Najviši vrhovi hrvatskih županija" za Osječko-baranjsku županiju.

Dolaskom na asfaltnu cestu na prijevoju Međa, SPP ide desno u sjevernom smjeru 10 min. do mjesta gdje markacije skreću desno niz strmi put. Njime se za 5 min. stože do izvora Iskrica, a odatle se laganom nizbrdicom spuštamo još 15 min. prema manastiru Sv. Nikole. Od manastira prvo u zapadnom smjeru treba ići makadamskom cestom 5 min., a zatim desno šumskim putem do asfaltne ceste. Od ceste desno nizbrdo prema Duzlučkom potoku stiže se za 40 min. U zavoju ceste desno se odvaja markacija za Stjenjak, penjačku stazu osiguranu sajlama i klinovima.

Od Duzlučkog potoka markacije SPP-a skreću lijevo preko rječice i vode 20 min. prema selu, a zatim još 15 min. kroz selo do jezera. Od asfaltne ceste pokraj jezera markacije skreću lijevo uzbrdo i uspinju se 15 min. do Ružica grada.(KT22)

Odatle se do Starog grada stiže za daljnjih 40 min. uspona. Dalje uzbrdo ima 30 min. do odašiljača i vrha Kapovca.

 

PAPUK

MEĐA - KAPOVAC - JAVOR - ČEŠLJAKOVAČKI VIS - PL. DOM JANKOVAC, 8 h
PL. DOM JANKOVAC - IVAČKA GLAVA - PAPUK - NOVO ZVEČEVO, 10 h


Tko hoda turno, put može skratiti tako da s Međe ide ravno na Kapovac,(KT23) što traje 45 min.      Od Kapovca (KT HPO), nakon silaska po markaciji hodamo glavnim hrptom prema Češljakovačkom visu. Vrlo brzo stižemo do prvog odvojka za pl. kuću "Šaševo" (kota 676 m). Tim odvojkom do kuće se stiže za 1:30 h. Kućom upravlja HPD "Orahovica".

Nastavljajući trasom SPP-a prema zapadu, za daljnjih 1 h dolazi se do drugog odvojka za kuću "Šaševo", od kojeg se do kuće može stići za 30 min. Istim putom treba se vratiti na trasu SPP-a. Za 10 min. hoda od raskrižja za Šaševo u zapadnom smjeru stiže se na vidikovac Javor (712 m). (KT24)

Sljedeća važna kota na ovom dijelu SPP-a je Klokočica (743 m). Prošavši Bazovu glavu (776 m) s lijeve strane put stiže do izvora i lovačke kuće. Od Bazove glave je još oko 1 h do Češljakovačkog visa (KT HPO). Od Češljakovačkog visa (KT25) do Jankovca može se doći za 2 h hoda.

S proplanka Češljakovačkog visa u sjever-nom smjeru najprije prilazimo do šireg puta i idemo njime u zapadnom smjeru spuštajući se 5 min. do raskrižja pl. putova. Ravno stazom za 15 min. dolazimo do pl. kuće "Trišnjica", gdje se može noćiti, ili za oko 2 h uz potok Duboku produžiti do pl. doma "Lapjak" (KT26).

Kućom i domom upravlja HPD „Sokolovac“ Požega. Dom „Lapjak“ nalazi se u Velikoj, iznad bazena i su-toka dvaju gorskih potoka, Dubočanke i Veličanke.

Od doma SPP ide desno i dalje na zapad preko Veličke gradine do vrha Lapjaka (667 m). Od bazena do vrha Lapjaka (KT HPO) je 1 h. (KT27)

Put ide dalje hrptom i za 1 h smo kod pl. kuće "Jezerce" na Nevoljašu kojom upravlja HGSS Stanica Požega. SPP se od kuće spušta preko Maje-rove livade još 1 h do Jankovca. (KT28)

Jankovac je slikovita planinska kotlina u Papuku, po mnogima najljepše mjesto u slavon-skom gorju. Tu se nalazi pl. dom "Jankovac" kojim upravlja HPD "Bršljan-Jankovac" Osijek. Na području Jankovca svakako vrijedi posjetiti slap Skakavac, jezera, Maksimovu špilju i grob grofa Jankovića.

S Jankovca SPP dalje ide 30 min. cestom uzvodno uz potok Kovačicu. S lijeve strane dolazimo do izvora gdje skrećemo desno i prešavši potok uspinjemo se strmom kosom. Za 30 min. se izlazi na Sokoline. Skrećemo lijevo i naša markacija vodi blagom strminom. Prelazi se makadamska cesta te za 20 min. stiže do skretanja ulijevo odakle se još 30 min. uspinjemo na Ivačku glavu (913m) (KT29 SPP i KT HPO).

S vrha se treba vratiti istim putem na cestu i njome nastaviti lijevo 40 min. Prateći cestu ravno dolazimo na vrh Papuk  koji je i KT obilaznice "Najviši vrhovi hrvatskih županija" za Virovitičko-podravsku županiju. Na vrhu je ograđen vojni objekt.

S vrha Papuka(954m) (KT30) istim putom treba se vratiti nazad do uočljive ploče "Zabranjen pristup" gdje markacija SPP-a skreće lijevo u šumu. Šumskim putem za 1 h stiže se do izvora Kneževe vode. Dalje trasa SPP-a vodi 2h preko Visokog vrha do raskrižja za Lom(887m) i Točak (10 min. je odvojak za KT31).

Od raskrižja preko Poljane i Staklenih bunara do Novog Zvečeva također ima 2 h hoda. Kad izađemo iz šume, na ulazu u selo Novo Zvečevo, nalazi se kapelica, a ispod nje je jezero.(KT32)

 

ZAPADNI PAPUK

NOVO ZVEČEVO - LJUTOČ - CRNI VRH -  VRANI KAMEN - PL. DOM PETROV VRH, 9 h


U selu Novo Zvečevo pratimo markacije uz asfaltnu cestu Kamenska - Voćin u pravcu Voćina i  nakon 10 min. lijevo u šumu nastavljamo prema Ljutoču.    Trasa SPP-a ide prema Sovjaku (615 m), a od njega nastavlja 20 min. do mjesta gdje se desno odvaja markacija za izletište Đedovica. Markacije SPP-a dalje preko Janinog bila i Kestenove poljane dolazimo do Ljutoča (697m)(KT33), odakle se pruža divan pogled prema vrhovima koji će biti naši ciljevi.

Od Ljutoča put se naglo spušta 30 min. do Međe, raskrižja na makadamskoj cesti i ujedno vododjelnice dravskog i savskog sliva. Od Međe SPP vodi strmim usponom u sjevernom smjeru uspinjući se 1 h na kameniti Crni vrh. S Crnog vrha pruža se jedinstven pogled na Podravinu, Medvednicu, Ivančicu, Kalnik i Mecsek u Mađarskoj.

Crni vrh (865 m) je KT34 SPP i obilaznice „Najviši vrhovi hrvatskih županija“ za Bjelovarsko-bilogorsku županiju i najviši je vrh Zapadnog Papuka.

Od Crnog vrha do raskrižja na Dujanovoj kosi stiže se prateći hrbat u zapadnom smjeru za 1 h.

Za 2 h nizbrdo putem na sj. stigli bismo do željez-ničke postaje Đulovac. Iz Đulovca se može asfaltnom cestom prići do izletišta Skoblara, odakle je do Crnog vrha 1.30 h. Ako bismo od Međe išli cestom lijevo oko 15 min. pa desno po solidnoj šumskoj cesti još 1 h, došli bismo na Lisinačke livade, tu skrenuli desno, na šumski put i došli na Dujanovu kosu za oko 1.30 h. Tu se desno u istočnom smjeru odvaja markacija za Crni vrh.

SPP s Dujanove kose ide dalje u zapadnom smjeru i nakon 10 min. stiže do impozantnih kamenih gromada zvanih Vrani kamen (712 m).(KT35)

Od tog mjesta markacije se spuštaju šu-mom prema malom proplanku pa dolje strmo do šumske ceste koju prelazimo u istom zapadnom smjeru. Za daljnjih 20 min. spusta kroz šumu stiže se do raskrižja Bajina poljana.
SPP se nastavlja ravno 1 h i 15 min. prolazeći podnožjem Poganog vrha. Za idućih 20 min. stiže se do raskrižja, gdje treba nastaviti ravno i za 20 min. stići do pl. doma "Petrov vrh".(KT1)

Domom upravlja PD "Petrov vrh", Daruvar. Najviša točka Petrova vrha (614 m) od doma je udaljena 10 min. hoda (KT HPO). Od doma "Petrov vrh" do Daruvara može se doći asfaltnom cestom (9,5 km) ili markiranom stazom (2 h) preko izletišta Vranjevina i dalje Vinogradskom ulicom i alejom hotela Termal do središta Daruvara.